97.- Quan Âm xin Đức Hộ Pháp và Thượng Phẩm tha tội cho Nữ phái
ID025904 - Chương : 97.- Quan Âm xin Đức Hộ Pháp và Thượng Phẩm tha tội cho Nữ phái 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

97.- Quan Âm xin Đức Hộ Pháp và Thượng Phẩm tha tội cho Nữ phái

97. Ngày 22-2-1929 (âl 13-1-Kỷ Tỵ)
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Thiếp chào nhị vị Đạo hữu và Hiền muội.

Vì phận sự Nhị Trấn Oai Nghiêm nên Thiếp phải cam lỗi đến cầu nhị vị Đạo hữu để dạ thương Nữ phái của Thiếp cùng.

Hộ Pháp, Thượng Phẩm bạch : . . . . . . . . . . .

- Phải đó, nếu xét ra thì Nữ phái có mang đại tội trong sự rối loạn nền Đạo thì mặc dầu, song cũng bởi vì nhẹ tánh là tánh đàn bà, nếu nhị vị Đạo hữu không tha thứ thì Ngọc Hư Cung buộc án phế hủy.

Thiếp xin nhị vị hứa cùng Thiếp một lời rằng : Tha tội cho Nữ phái đặng Thiếp liệu phương thế cứu rỗi, kẻo tội nghiệp.

- Ai có tội ? - Toàn hết Nữ phái.

Thiếp cám ơn nhị vị Đạo hữu. Thiếp xin kiếu.

Bạch : - Vụ Thượng Phẩm bịnh.

- Đau bịnh khiếm huyết vì tiếp dưỡng thất thường (Anémie). Vì vậy mà khi nóng khi lạnh không chừng, dường như bị rét. Thượng Phẩm có muốn uống thuốc Nam thì nên kiếm rễ cây lùn, sao khử thổ, uống hằng bữa ăn cơm thế trà, ít lâu thuyên giảm. THĂNG.

(TNR)