105.- Đức Chí Tôn
ID025912 - Chương : 105.- Đức Chí Tôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

105.- Đức Chí Tôn

105. Ngày 18-4-1929 (âl 9-3-Kỷ Tỵ)

THẦY

Các con, Cười . . .

Ậy ! Cũng tại Thầy mà các con lộn xộn cùng nhau nữa há ?

Cười . . . Thơ ! Con cũng phải mà Bính cũng phải, lỗi ấy nơi Thầy.

Bính! Chớ chi con lấy 5 lần 9 thì con đã trúng rồi đó, con lại sợ thằng Sang đứng cận đường, song cũng còn xa đó con, không hề gì.

Hai con muốn đem vào cây ba nhánh một chút nữa càng tốt, nhưng đã lỡ rồi, cứ để vậy.

Tương ! Thầy dặn con như có thế ngày mùng 8 tháng tới, về Tòa Thánh Thầy dạy việc nghe.

Lịch ! Con từ đây phải ở Tòa Thánh nghe.

Thơ ! Phải cầu Thái Bạch, nhứt là phải có Chức sắc Cửu Trùng Đài cho nó phán dạy, nghe con.

THĂNG.

(ĐS. I. 77)