140.- Thanh Tâm Tài Nữ đi đầu kiếp
ID025947 - Chương : 140.- Thanh Tâm Tài Nữ đi đầu kiếp 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

140.- Thanh Tâm Tài Nữ đi đầu kiếp

140. Ngày 6-2-1933 (âl 12-1-Quí Dậu), 21 giờ.

THANH TÂM TÀI NỮ

Mừng mấy anh mấy chị.

Em sẽ tái kiếp Hồng mao, nên đến từ tạ.

Đức Hộ Pháp hỏi :

- Sao Em đầu kiếp xa vậy ?

- Vì Em có nhơn duyên nơi nước Anh, Em đầu kiếp xuống đây để đứng ngả ba đường đón Đức Chí Tôn, nếu có quên, nhờ quí anh nhắc, thức tỉnh Em nhớ.

Em đã nói trước với quí anh rồi, có lạ chi dòng luân luân chuyển chuyển mà da díu bận lòng. Em đến giúp nên cơ Đạo đặng báo nghĩa cho Chí Tôn.

Em nghe Chí Tôn nơi nầy, chạy theo nơi nầy không gặp; Em nghe nói nơi khác, chạy đến nơi khác cũng không gặp đặng.

Hỏi ra thì Em khiếm khổ hạnh nên khó phép thấy Người, nên quyết luân hồi chịu khổ hạnh hầu gặp cho đặng, kẻo ức.

Thương quá đổi thương mà chưa từng thấy mặt.

Thưa mấy chị,

Đã may duyên gần gũi hình bóng của Người, ráng đặng gặp Người, kẻo sau ăn năn uổng lắm. Cái oan nghiệt kiếp sanh đáng ghê sợ chưa bằng không gặp mặt Chí Tôn, vì lẽ ấy mà biết bao Tiên Phật hạ trần chịu khổ.

Xin mấy chị nghe :

THI:
Phải đủ căn sanh mới thấy Trời,
Ai ai đừng tưởng dễ như chơi.
Nghe danh như chất chồng bên gối,
Cổ Phật không duyên khó gặp Người.

Xin kiếu. THĂNG.

(TNR)