142.- Đoàn Thị Điểm
ID025949 - Chương : 142.- Đoàn Thị Điểm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

142.- Đoàn Thị Điểm

142. Ngày 5-10-1933 (âl 16-8-Quí Dậu)

ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Em chào chư vị.

Em chẳng tới kịp lúc kêu, nên cam thất lễ.

Có một tri âm, Em rất vui lòng hầu bút.

Cười ...

Quyền Giáo Tông, Em cám ơn Ngài chỉnh “NỮ TRUNG TÙNG PHẬN“ nhiều câu, nhờ tay Ngài mà trở nên thanh tao thâm thúy.

Vậy Em dâng bài thi nầy hầu Ngài, ghi chút tình đền đáp :

THI:
Gấm đẹp thêu hoa vẻ tốt tươi,
Thiên tư vốn sẵn có tay Trời.
Kim chi ngọc điệp nhà noi dấu,
Thổ võ huyền môn đức rạng ngời.
Áo đỏ chưa hay thân dựa bệ,
Gót son đã sạch bước vân lôi.
Túi vàng rồng ẩn chờ khuôn ấn,
Tạo thế sao may cũng phải thời.

Đọc giùm Em những lời tiên tri nầy sẽ kết quả, xin Ngài triêm nghiệm thì hiểu. Em xin kiếu đi theo mấy chị Nương Nương cho kịp. THĂNG.

(TNR)