153.- Paul Doumer thú tội
ID025960 - Chương : 153.- Paul Doumer thú tội 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

153.- Paul Doumer thú tội

153. Phạm nghiệp, 11-9-1934 (âl 3-8-Giáp Tuất)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế
    Hiện diện: Q. Giáo Tông, Giáo Sư Thượng Chữ Thanh

153. Phạm nghiệp, 11-9-1934 (âl 3-8-Giáp Tuất).
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế.
Hiện diện: Q. Giáo Tông, Giáo Sư Thượng Chữ Thanh

PAUL DOUMER

Bonjour mes Chers Vénérables.

Quyền Giáo Tông : . . . . . . . . . . . . . . . .

- Merci.

Quyền Giáo Tông : . . . . . . . . . . . . . . . .

- Oui, mais j’ai manqué un intime devoir avant de mourir. C’est n’avoir pas accordé en temps voulu votre liberté de conscience.

Tiếp Thế : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Oui, mais savez vous qu’il est difficile de changer un coeur humain. Sauront - ils m’écouter ?

Ce manque du sacré devoir envers l’Éternité m’a couâté douze ans de vie.

Je viens vous dire seulement celà. Adieu.

(TNR)

BÀI DỊCH VIỆT VĂN :

PAUL DOUMER

Kính chào quí Ngài.

Quyền Giáo Tông : . . . . . . . . . . . . . . . .

- Cám ơn.

Quyền Giáo Tông : . . . . . . . . . . . . . . . .

- Phải, nhưng tôi đã thiếu một bổn phận mật thiết trước khi chết, đó là không chấp thuận đúng lúc sự tự do tín ngưỡng của quí Ngài.

Tiếp thế : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Phải, nhưng quí vị có biết chăng, thật là khó khăn cho việc thay đổi lòng dạ con người. Họ có chịu nghe tôi nói không ? Sự thiếu sót bổn phận thiêng liêng ấy đối với Đấng Thượng Đế làm tôi trả giá 12 năm của đời sống của tôi. (Tuổi thọ giảm 12 năm).

Tôi đến để chỉ nói với quí Ngài như thế.

Xin cáo biệt.


PAUL DOUMER : Nhà chánh trị và hành chánh của Pháp, sanh tại Aurillac năm 1857, làm Toàn Quyền Đông Dương năm 1897 đến 1902, làm Chủ Tịch Thượng Nghị Viện năm 1927 và Tổng Thống Cộng Hòa Pháp năm 1931, bị ám sát chết tại Paris năm 1932.