155.- Đức Quyền Giáo Tông
ID025962 - Chương : 155.- Đức Quyền Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

155.- Đức Quyền Giáo Tông

155. Ngày 2-12-1934 (âl 26-10-Giáp Tuất)
(Đức Quyền Giáo Tông đăng Tiên ngày 13-10-Giáp Tuất thì 13 ngày sau, Ngài giáng cơ cho bài nầy)

QUYỀN GIÁO TÔNG

Cười . . . Cười . . . Cười . . . Cười ngất . . .

Cha chả ! Mấy em làm tới hả ? Qua lấy làm cám ơn mà cũng thẹn một chút vì làm việc chưa đủ thỏa nguyện.

Đạo thành rồi mấy em ơi ! Kêu dùm mấy em lên Qua nói chuyện vui lắm !

Ôi thôi ! Qua có nhiều điều nói với mấy em, sướng lắm ! Nhưng mà ngày nay để tính nhiều điều cần yếu rồi sau sẽ hay. Tội nghiệp Tiếp Thế, nó cực với Qua nhiều quá !

Chào hết mấy em, chào ông Trạng Diệp.

Cười . . . Tôi đã thấy đặng những nỗi đau đớn của tôi ngày nay cũng để tâm ái tuất mà tỉnh giấc mộng ảo thường tình, tôi chỉn lo có một điều là sự hay của các mặt anh hùng sống tại buổi nầy không biết thừa chí nào tạo thành thời thế. Tôi để lời cám ơn tình tri kỷ của người.

Tám ! Em an lòng lo Đạo, chi chi cũng tại Thiên thơ tiền định. Em đừng thối chí ngã lòng mà hư việc cả. Em tính đặng nhiều điều hay, cứ đó mà hành động.

Mấy em Hiệp Thiên Đài gắng nhứt tâm lo lắng thì vững vàng Chánh giáo. Mấy em lấy chánh sách ôn nhu mà đối đãi với kẻ nghịch thù thì quyết thắng họ đặng.

Qua cậy mấy em tha thứ lỗi của kẻ nghịch Qua, nhưng liệu phương bảo an Hội Thánh mà thôi.

Đức Hộ Pháp hỏi : . . . . . . . . . . . . . . . .

- Qua nhứt định tha họ trọn vẹn, song không cho nắm giữ quyền hành, đợi chừng nào họ thật tâm với Đạo sẽ có lịnh Chí Tôn định liệu. Mấy em cứ giữ thái độ từ hòa là hơn hết.

Em Tám nói với Nữ Chánh Phối Sư rằng : Qua cám ơn và khuyên chị em đừng buồn. Còn vụ Mỹ Tho, Qua sẽ về riêng tỏ cùng em, phải giúp anh thế nào cho trọn Đạo.

Em nói với cả hiền huynh, hiền đệ, hiền tỷ, hiền muội rằng Qua đổ lụy châu mày mà thấy sự thương yêu của họ.

Em đi đến Robin, có Qua đi theo, khá an tâm, nên việc rồi em à !

Thường chấp cơ cho Qua chuyện trò với nghe.

Nói với thằng Thạnh, phải làm điều Qua dạy riêng nó cho thành tựu nghe.

THĂNG (TNR)