Điều Thứ Mười: Điều kiện cho người mới vào Đạo.
ID026056 - Tiết : Điều Thứ Mười: Điều kiện cho người mới vào Đạo. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương II: Về người giữ đạo
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười: Điều kiện cho người mới vào Đạo.

  • Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ. Còn ai mới vô Đạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng giữa đại điện thề liền.
  • Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật Pháp của Đại Đạo truyền ra.