Chương III: Về việc lập họ
ID026062 - Chương : Chương III: Về việc lập họ 🖶 Print this Chương
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

 

Điều Thứ Mười Sáu: Lập Họ và Thánh Thất.

  • Nơi nào có đông tín đồ được chừng 500 người sấp lên, thì được lập riêng một Họ đặt riêng một Thánh Thất, có một Chức Sắc làm đầu cai trị.

 

Điều Thứ Mười Bảy: Thẩm quyền cho phép lập Họ.

  • Sự lập Họ phải có phép Đức Giáo Tông và phải do nơi quyền người.

 

Điều Thứ Mười Tám: Bổn phận của Tín Đồ trong họ Đạo.

  • Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh của Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải do nơi người, chẳng đặng tự chuyên mà trái Đạo.

 

Điều Thứ Mười Chín: Bổn phận của Tín Đồ trong những ngày Sóc Vọng.

  • Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ ra ai có việc được chế.

 

Điều Thứ Hai Mươi: Cúng Tứ Thời tại Thánh Thất.

  • Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày phải làm tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi Thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 12 giờ khuya.
  • Đổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.