Điều Thứ Mười Sáu: Lập Họ và Thánh Thất.
ID026063 - Tiết : Điều Thứ Mười Sáu: Lập Họ và Thánh Thất. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương III: Về việc lập họ
Phần : Phần Đạo Pháp
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Sáu: Lập Họ và Thánh Thất.

  • Nơi nào có đông tín đồ được chừng 500 người sấp lên, thì được lập riêng một Họ đặt riêng một Thánh Thất, có một Chức Sắc làm đầu cai trị.