Điều Thứ Tư: Quan hệ giữa Tín Đồ và người ngoài Đời.
ID026090 - Tiết : Điều Thứ Tư: Quan hệ giữa Tín Đồ và người ngoài Đời. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Tư: Quan hệ giữa Tín Đồ và người ngoài Đời.

  • Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh ôn, lương, cung, khiêm, nhượng.