Điều Thứ Mười: Việc hôn nhơn - Ly hôn.
ID026096 - Tiết : Điều Thứ Mười: Việc hôn nhơn - Ly hôn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười: Việc hôn nhơn - Ly hôn.

  • Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với công cô, vợ chồng người đạo không được để bỏ nhau.