Điều Thứ Mười Một: Về ấu nhi - Cha mẹ đỡ đầu.
ID026097 - Tiết : Điều Thứ Mười Một: Về ấu nhi - Cha mẹ đỡ đầu. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Thế Luật
Phần : Phần Thế Luật
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Mười Một: Về ấu nhi - Cha mẹ đỡ đầu.

  • Con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc rủi phải thân côi.