Điều Thứ Năm: Nội qui Tịnh Thất - Cấm chuyện vãn.
ID026117 - Tiết : Điều Thứ Năm: Nội qui Tịnh Thất - Cấm chuyện vãn. 🖶 Print this Tiết
Chương : Chương Tịnh Thất
Phần : Phần Tịnh Thất
Luật : Tân Luật

Điều Thứ Năm: Nội qui Tịnh Thất - Cấm chuyện vãn.

  • Cấm không được chuyện vãn với người ngoài, trừ ra cha mẹ và con cháu đến thăm song cũng phải có phép người "Tịnh Chủ" cho.