I. Trận đánh giữa Đức Lý Ngung Dương và Kim Quang Sứ
ID026165 - Phần : I. Trận đánh giữa Đức Lý Ngung Dương và Kim Quang Sứ 🖶 Print this Phần
Sách : Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cõi Vô Hình
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

 

1. Tìm Hiểu Trận đánh giữa Đức Lý Ngung Dương và Kim Quang Sứ

Trong bài giảng về “con đường Thiêng-Liêng Hằng Sống”, Đức Hộ Pháp có mô tả trận đánh giữa Đức Quyền Giáo Tông trong pháp thân Lý Thiết Quài với Kim Quang Sứ để mở đường đi từ Ngọc Hư Cung đến Cực Lạc Thế Giới. Xin chép lại như sau:

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh
Đêm 22 tháng 03 năm Kỷ-Sửu (19-04-1949)

TẠI SAO TU THÌ NHIỀU MÀ THÀNH CHÁNH-QUẢ THÌ ÍT?

Trong bài giảng về “con đường Thiêng-Liêng Hằng Sống”, Đức Hộ Pháp giảng về việc vâng Thánh lịnh của Đức Chí Tôn đi mở cửa Cực Lạc Thế Giới như sau:

1. Buổi ấy, Bần-Đạo đi với cái Pháp-bửu bằng Vân-xa, đi ngang qua từ Ngọc-Hư-Cung đến Cực-Lạc Thế-Giới. Khi Vân-xa đi ngang qua đó, bị Kim-Quang-Sứ đón đường không cho đi, Bần-Đạo đương bối-rối không biết tính làm sao.

2. Liền khi ấy ngó thấy Đức Lý-Minh-Vương trong Pháp-thâncủa Đức Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt cầm cây gậy cà thọt nhảy ra chiến-đấu với Kim-Quang-Sứ, Bần-Đạo ngó thấy cà ạch cà đuội, chơn cụt chơn dài nhảy cà quơ cà quơ.

3. Bần-Đạo ngồi trên Vân-xa suy nghĩ: Đức Lý-Minh-Vương có một mình mà làm sao đánh cho lại người ta? Thấy ban đầu có một mình Đức Quyền Giáo-Tông, tức nhiên Đức Lý-Minh-Vương, bên kia Kim-Quang-Sứ, hai đàng đánh với nhau không phân thắng bại, bửu-bối không biết bao nhiêu mà bất phân thắng bại. Hồi lâu ngó thấy Đức Lý-Minh-Vương đập Kim-Quang-Sứ một gậy, đập văng hào quang ra như lọ nồi, như đập trong bình mực văng túa sua ra vậy, đập thấy biến ra người thứ nhì nữa. Đằng này, cả trong Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn có một vị Chức-Sắc Thiên-Phong mà tôi không nói tên ra cản đánh người thứ nhì đó.

4. Kim-Quang-Sứ biến ra bao nhiêu thì bên này cũng hiện ra bấy nhiêu để đánh với nhau một trận đại chiến náo nhiệt, Bần-Đạo ngồi trên Vân-xa cũng như người ta ngồi trên máy bay mà khán trận vậy.

5. Dòm riết mỏi mòn buồn ngủ, ngủ đi rồi thức dậy thấy cũng còn đánh, ngồi lâu lắm gục xuống ngủ nữa, làm ba lần như vậy, tới chừng lần thứ ba tỉnh lại thấy mặt trận đầy Càn-Khôn Vũ-Trụ lớn quá bên mình không biết làm thế nào mà chiến-đấu cho lại, không lẽ ngồi trên Vân-xa này hoài, phải có phương-pháp gì giúp tay mới đặng.

6. Bần-Đạo vừa nghĩ như vậy, thì Pháp-thânBần-Đạo hiện ra một người nữa. Hồi Bần-Đạo ngồi trên Vân-xa mặc cái áo trắng, bịt khăn trắng y như cái đạo phục của tôi đi cúng thường ngày đây, làm bằng gì không biết mà mặc vào mình rồi nghe trong mình nhẹ-nhàng sung-sướng làm sao đâu. Tới chừng xuất Pháp-thâncủa tôi ra, tôi ngó thấy mặc đồ Đại-Phục mà tôi đương nhái theo, làm theo kiểu đó mà cũng chưa thiệt trúng. Mặc đồ Đại-Phục rồi tay cầm cây Giáng-Ma-Xử với cây Kim-Tiên bay giữa không trung ở trên đầu, có người ngồi dưới Vân-xa. Có một điều là người ngồi dưới và người ngồi trên biết hiểu như một người vậy.

7. Dòm thấy mặt trận lớn quá, mới cầm cây Kim-Tiên (còn Giáng-Ma-Xử thì không có hình tướng Pháp-bửu ấy vô vi). Cây Kim-Tiên của Cửu-Tiên Cảm-Ứng Lôi-Âm Phổ-Hóa Thiên-Tôn, tức nhiên của Đức Thái-sư Văn-Trọng, Ngài giao cho tôi một cây Pháp-Giới (chừng vô nhà tịnh mới ngó thấy). Pháp-Giới ấy để triệt Quỉ đừng cho nó lộng trong Đền-Thánh của Đức Chí-Tôn và đừng cho nó phá con cái của Ngài.

8. Đến chừng bay giữa không trung, thấy minh mông không biết làm sao gom lại được, để vậy đánh khó thắng lắm. Ai ngờ tôi cầm cây Kim-Tiên định vẽ vòng gom lại thì chẳng khác nào vãi cái chài vậy. Tôi cầm cây Kim-Tiên định thần gom lại, vừa gom thì nó thúc nhặt mặt trận ấy lại, nhỏ lần lần thấy đàng ta đã thắng Kim-Quang-Sứ!

9. Bên Đạo của ta là Đức Lý-Minh-Vương đã diệt được bên Kim-Quang-Sứ; tới chừng rốt cuộc chỉ còn Đức Lý-Minh-Vương đánh với Kim-Quang-Sứ mà thôi, đánh với nhau một hồi, Đức Lý-Minh-Vương đập Kim-Quang-Sứ một gậy thì Kim-Quang-Sứ hóa hào-quang đằng vân bay mất. Đi qua Cực-Lạc Thế-Giới phải chăng là vì lẽ ấy trong Đạo-Giáo có nói "Đạo bị bế", phải chăng vì lẽ đó mà Đạo bị bế?

Khi tới cửa Cực Lạc Thế Giới môn ngoại, khi gần tới ngó thấy có hai cái chong chóng quay tròn luôn. Nếu chúng ta lấy trí tưởng tượng chong chóng quay thì mặt dưới lên tới mặt trên ít nữa cũng năm, muời ngàn thước, đặng ngăn Cực-Lạc Thế-Giới môn ngoại, như Vạn lý trường thành, không một người nào qua lọt.

Hai cửa ấy, một cửa hóa hào quang trắng, một cửa hóa hào quang đỏ hồng hồng. Mới ngó thấy hai cửa ấy, Bần đạo không biết gì hết, tới chừng Bần đạo dùng cây Giáng Ma Xử trong thân Bần đạo định thần chỉ ngay vào, bảo ngừng thì nó liền ngừng lại, coi kỹ thì vòng tròn trắng ấy là chữ VẠN. Bần đạo vừa biểu ngừng thì mấy người ở Cực Lạc môn ngoại chạy ùa vào, chừng vô được một mớ, Bần đạo chỉ bên kia biểu ngừng thì cũng chạy vô được một mớ nữa. Vô rồi, thấy có một vị Phật đứng ở trên, hai tay bắt ấn liệng xuống chữ VẠN thì chữ VẠN quay nữa, thành thử họ vô được một mớ.

Khi Bần đạo bắt hai chữ VẠN đứng lại, phải chăng vì nơi Cực Lạc môn ngoại có các đẳng chơn hồn đã đoạt vị mà bị Pháp-Giới đã bế, khiến cho Bần đạo đi đến đó đặng bắt hai chữ VẠN ngừng lại cho họ vào, tới chừng vị Phật kia cho hai chữ VẠN quay trở lại. Bần đạo dám chắc, các đẳng chơn hồn đã vô cửa Cực-Lạc Thế-Giới đã hết. Đó là do Thánh ý của Đức Chí Tôn chớ không phải theo con mắt của chúng ta tưởng đó là sự tình cờ.

Ấy vậy, Đức Chí-Tôn sai qua mở cửa Cực-Lạc Thế-Giới:

· Vì đường từ Linh-Tiêu-Điện Ngọc-Hư-Cung qua Cực-Lạc Thế-Giới buổi nọ bị Kim-Quang-Sứ đón đường.
· Các vị Tăng-Đồ từ trước có tu mà thành thì không thành, vì bị thất Pháp-bửu nên bị đồ lưu nơi Cực-Lạc Môn-Ngoại.

Đức Chí-Tôn biểu qua đó dẫn các chơn-hồn dành để cho có ngôi-vị nơi Cực-Lạc Thế-Giới”.

TRẬN CHIẾN THIỆN ÁC NÀY CÓ THẬT KHÔNG?

Dưới đây là hai bài Thánh giáo dạy sau năm 1975, rất quan trọng cho các tín đồ cùng chức sắc, chức việc suy gẫm.

Giáo Tông Đường
Ngày 20-2-Bính Thìn (dl 20-3-1976).
Hồi 15 giờ 20.

KHAI ĐẠO

... Đức Hộ Pháp căn dặn chư Thời Quân còn tại thế cố bảo thủ chơn truyền và Đạo pháp, vì chư Chức sắc lưỡng Đài hành đạo ngoài lời dạy của Đức Chí Tôn và các Đấng từ ngày khai Đạo, vi phạm Thiên điều và bị chư Thần Thánh lánh xa không ủng hộ; bằng cớ cho Kim Quang Sứ, cho lịnh Quỉ vương cám dỗ và thâu làm môn đệ là khác! Chừng ấy, công nghiệp khổ hạnh của chư Chức sắc đều bị phế bỏ hết .. .

Giáo Tông Đường
Đêm 29-7-Đinh Tỵ (dl 12-09-1977)

HỘ PHÁP

Chư Thiên Phong Chức Sắc và Đạo hữu lưỡng phái, mời bình thân cả thảy. Đại tịnh, Bần Đạo ban phép lành.

Cơ Đạo đang hồi biến chuyển, chư Thiên phong nam nữ Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và các tư kỳ phận, phải gìn giữ nghiêm nhặt, diệt tà ý, nuôi dưỡng Thánh tâm, hiệp đồng chư môn đệ của Đại Từ Phụ mà bảo thủ chơn truyền của Đại Từ Phụ nghe. Bần Đạo không vị nể, nên thì để, hư thì bỏ.

Đức Lý Giáo Tông phàn nàn Đạo tâm của nhiều vị Đạo Hữu và Thiên Phong ... Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt không an lòng về hành vi tư cách của một số Chức Sắc Cửu Trùng Đài, người cậy quyền các Thánh Tử Đạo mà sửa trị .. .

Tái cầu:

QUYỀN GIÁO TÔNG Thượng Trung Nhựt

Chào các em,

Vì lòng ngưỡng vọng khẩn cầu của các em làm cho Qua và Hộ Pháp phải nôn nóng tìm phương giáng ngự nơi Chơn Thần dẫn lối cho các em. Các em hết phương bảo vệ nền tôn giáo của Đại Từ Phụ. Người ta đã thắng thì mình phải thua, người ta khảo thì mình phải chịu, người ta tấn thì mình cũng .. . cười .. .

Hình tượng trưng cho trận chiến thiện ác

Việc Đạo là thất ức niên, đời người chẳng qua trăm tuổi, xá chi mảnh phàm thân nơi cõi tục mà phòng lo ngại. Cứ để máy tạo xoay vần, Thiên thơ biến chuyển, thương hải biến tang điền .. . Cuộc cờ nơi cõi thế nầy rồi đây sẽ ra mặt: ai giữ tròn Thánh chất, ai bỏ Đạo tâm, ai mua danh chác lợi, ai lăng xăng theo thói thường tình, chác nẻo quanh co để qua mặt lưới Thiên điều bủa vây khắp nẻo.. .

Hộ Pháp để lời tiên tri rằng Người đã gặp Kim Quang Sứ hổn chiến cùng Lý Ngưng Dương nơi cõi Thiêng Liêng, trận ấy như là giấc mộng đối với các em, nhưng giấc mộng ấy có thật các em à! Người đã quyết định cuộc cờ thế nào các em đã biết rõ.

Qua đau lòng, thân thế mình côi cúc, .. .Buồn buồn, tủi tủi .. . Ngảnh mặt lại đau lòng, chớ chi kiếp hữu hình có Qua và Hộ Pháp để chia xẻ cùng các em những hồi vinh nhục .. .Hôm nay Qua về Thiêng Liêng vị, Hộ Pháp cũng an ngôi, chỉ có giáng điển trên mỗi Chơn Thần của chư Đạo hữu mà hóa ra ngàn trùng Quyền Giáo TôngHộ Pháp, để cùng các Chơn linh đỡ nâng cơ Đạo.

Từ ngày vắng bóng nơi Tòa Thánh Tây Ninh, Đạo quyền bị chinh nghiêng, tà mưu trí xảo cũng nhập vào Thánh thể mà lung lay khối Thánh đức nơi lòng chư Đạo hữu. Cái quả kiếp ấy đâu có tránh khỏi trả vay.

Ôi! Nói rằng nạn thất Đạo, đương nhiên của một số Đạo hữu hiện thời thì trách nhiệm nầy, Qua cũng cam chịu trước Ngọc Hư Cung; chỉ cậy mấy em một điều là nơi cõi thế phải biết chung lưng đâu cật, diệt tâm phàm, vun bồi Đạo hạnh, mới mong hội hiệp cùng Đại Từ Phụ.