F. Qui Vưởng là tay diệt hóa
ID026181 - Tiết : F. Qui Vưởng là tay diệt hóa 🖶 Print this Tiết
Chương : 6. Kim Quang Sứ, Quỉ Vương, Lucifer
Phần : II. Tìm Hiểu Trận Chiến Thiện Ác
Sách : Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cõi Vô Hình
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

F. Qui Vưởng là tay diệt hóa

Tay chân, bộ hạ của Quỉ vương hiện diện ở mọi thời kỳ.Thay vì chỉ thử thách khảo đảo con người, bọn bộ hạ tay chân của Quỉ vương đã trở nên những tên đồ tể của nhân loại.

Những tên độc tài, diệt chủng giết người hàng loạt thường rất khôn khéo để lừa gạt người. Khi chưa nắm được trọn vẹn quyền hành,chúng dùng những khẩu hiệu tốt đẹp để kêu gọi mọi người đi theo chúng, nào là vì tương lai của nhân loại, nào là vì lòng yêu nước, nào là vì tranh đấu cho giai cấp bị bóc lột, nào là để giải phóng dân tộc khỏi bọn xâm lược.

Nhưng sau một thời gian, bản chất thực sự của chúng hiện nguyên hình, thật ngỡ ngàng cho quần chúng, những tên độc tài máu lạnh giết hàng triệu, mấy chục triệu người không còn quan tâm tới những khẩu hiệu chúng đã đưa ra.

Động cơ chính của chúng là được thống trị, là quyền lực, quyền lợi và hưởng thụ, khi con người cuồng quyền lực thì cũng chính là lúc ác tính được đẩy lên tới cùng cực nhất, lúc này thì không có gì là không thể thực hiện, nhân tính không còn, còn tệ hơn thú tính nên chúng được xếp vào hàng Quỉ vị, nếu không biết ăn năn hối cải thì đời đời bị đọa, chờ ngày hồn của chúng bị tiêu diệt mà thôi.