9. Vì sao hào quang đen như lọ nồi?
ID026185 - Chương : 9. Vì sao hào quang đen như lọ nồi? 🖶 Print this Chương
Phần : II. Tìm Hiểu Trận Chiến Thiện Ác
Sách : Trận Chiến Thiện Ác Nơi Cõi Vô Hình
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

9. Vì sao hào quang đen như lọ nồi?

Hào quang của người thiện, biết tu hành nên màu sắc tươi tắn

Hào quang (aureola, aura) là ánh sáng phát ra từ Chơn Thần của những bậc tu hành đắc đạo, hào quang của các Đấng Tiên, Phật thì rực rỡ, chói lọi, hào quang nầy có thể truyền đi rất xa trong không gian và có thể thâu phát tùy theo ý muốn.

Mỗi người phàm chúng ta cũng đều có Hào quang phát ra từ Chơn Thần của chúng ta, nhưng hào quang nầy yếu ớt không rực rỡ mà lại có màu sắc tùy theo sự thanh trược của Chơn Thần. Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy trong Luật Tam Thể như sau:

"Nói về đệ Nhị xác thân (Chơn Thần), Chơn khí là sự tiết khí của Chơn tinh, hoặc trong sạch, hoặc ô trược, mà đổi nên hình sắc, như Chơn khí toàn trong trắng, chí Thánh thì nó là một Hào quang sáng chói, còn chưa được Thánh chất thì nó có màu hồng, còn như ô trược thì nó lại có màu tím, những hào quang ấy bao phủ lấy thể xác đặng tiếp điển cùng Chơn linhChơn Thần, chơn khí ấy có một ánh sáng riêng của nó gọi là Hào quang."

Nhờ Hào quang biến đổi hình sắc mà nơi cõi Hư linh thấu triệt hành tàng tâm ý của mỗi người, những màu sắc của hào quang là một chỉ số tốt về sức khỏe và tâm linh của một người. Aura có nhiều màu và thay đổi màu sắc tùy theo tâm trạng, cảm xúc và trình độ tâm linh. Hào quang phản ánh sức khỏe, hoạt động tinh thần và tình cảm của chúng ta.

Vì thế, hào quang mà đen như lọ nồi cho biết Chơn Thần của vị đó đứng đầu khối ác trược. Hào quang của người thiện, biết tu hành nên màu sắc tươi tắn.