3. Muốn được Thiên phẩm, phải làm sao để có ?
ID026348 - Chương : 3. Muốn được Thiên phẩm, phải làm sao để có ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

3. Muốn được Thiên phẩm, phải làm sao để có ?

Phải nhập môn, tu thân và hành đạo. Phẩm vị sẽ có vì đã được qui định trong PHÁP CHÁNH TRUYỀN. Tín đồ chọn một trong ba con đường để hành đạo, lập công:

- CỬU TRÙNG ĐÀI: là cơ quan phổ tế, truyền giáo, hành chánh đạo.

HIỆP THIÊN ĐÀI: là cơ quan tư pháp, gìn giữ luật lệ cho đúng theo chơn truyền, không được canh cải, sửa đổi. Cơ quan này bán hữu hình vì chức sắc Hiệp Thiên Đài có thể thông công, tiếp xúc với các Đấng Thiêng liêng ở cõi vô hình.

PHƯỚC THIỆN: là cơ quan của Đạo giúp giải khổ cho đời.