4. Các phẩm vị nơi Cửu Trùng Đài ?
ID026349 - Chương : 4. Các phẩm vị nơi Cửu Trùng Đài ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

 

4. Các phẩm vị nơi Cửu Trùng Đài ?

Nếu muốn đi vào cơ quan Cửu Trùng Đài thì những phẩm vị sau đây, một người đệ tử có thể giữ được :

- Đạo Hữu. 
- Chức việc Bàn Tri Sự. 
- Lễ Sanh. 
- Giáo Hữu. 
- Giáo Sư. 
- Phối Sư. 
- Đầu Sư. 
- Chưởng Pháp.
- Giáo Tông.