10. Lẽ công bình thực hiện thế nào khi cầu phong, cầu thăng ?
ID026355 - Chương : 10. Lẽ công bình thực hiện thế nào khi cầu phong, cầu thăng ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

 

10. Lẽ công bình thực hiện thế nào khi cầu phong, cầu thăng ?

Trong luật công cử của Pháp Chánh Truyền, phần chú giải có ghi rõ:

CHÚ GIẢI: Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Nữ, đều phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài hoặc bởi cơ bút hoặc bởi khoa mục hoặc bởi công cử.

Nên khi công cử phải có mặt Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, giữ lẽ công bình cho khỏi điều tư vị, lại còn có phương thế hỏi Đức Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có phải chánh vị hay chăng? Nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng.