13. Vậy, số chức sắc cầm quyền hiện nay không phải Thiên phong?
ID026358 - Chương : 13. Vậy, số chức sắc cầm quyền hiện nay không phải Thiên phong? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

13. Vậy, số chức sắc cầm quyền hiện nay không phải Thiên phong?

Những phẩm vị nào không theo đúng như Tân luật, Pháp Chánh Truyền và Đạo luật năm Mậu Dần chỉ dạy có thể coi là PHÀM PHONG.

Những chức vụ này chỉ có giá trị đối với người đứng ra phong cho, không có giá trị đối với cõi Thiêng liêng vì các Đấng không nhìn nhận.