16. Vì sao chức sắc và tín đồ phải tìm hiểu Pháp Chánh Truyền?
ID026361 - Chương : 16. Vì sao chức sắc và tín đồ phải tìm hiểu Pháp Chánh Truyền? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

16. Vì sao chức sắc và tín đồ phải tìm hiểu Pháp Chánh Truyền?

Ngày 23. 12. Giáp Thìn (25-1- 1965), ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP dạy như sau:

Bần Đạo mừng chung.

….. Yếu tố căn bản là tư tưởng và đạo lý phải tu dưỡng trở thành một thời đại Tân Dân, xây nước, dựng nước trên căn bản công bằng, từ ái, thương yêu không phân biệt màu da, sắc tộc, học hỏi hỗ tương cho nhau, tiến tới thế giới hoàng kim đại đồng nhân loại thì căn bản để đào tạo con em, chư Thiên mạng phải lo liệu nghe!  

Không phải ngồi không nói phiếm lập công cho Đạo đâu, mà phải thực hiện cả một công cuộc vận động học tập lịch sử, cả Đạo lẫn Đời, cả người lẫn Thần, Thánh, Tiên kia mà chớ!  

Bần Đạo muốn nói e sợ lịnh NGỌC HƯ. Lòng Bần Đạo lúc nào cũng lo lắng cho tương lai đại nghĩa của nền Chơn giáo Đức Chí Tôn, mà trọng trách đó ngày nay do chư Thiên mạng cố gắng mà lo liệu mở rộng cửa lọc lược Thánh tâm. Vậy Bần Đạo buộc chư Thiên mạng và chư Hiền đồ, chư Hiền tử phải học tập từ đây:  

1. TÂN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN, THẬP HÌNH, BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH, phải thuộc và thuyết minh thành những lập luận quy cũ tân kỳ, vấn đáp. Làm đề tài cho Thanh niên Đạo hiểu rõ Hiến Pháp, các sơ đẳng tổ chức của Đạo.

2. Tất cả phải thuộc Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, thuyết minh thành lập luận đầy đủ ý để tu dưỡng đúng như một thanh niên của Đạo.