18. Pháp Chánh Truyền Cửu-Trùng-Đài có quan trọng không ?
ID026363 - Chương : 18. Pháp Chánh Truyền Cửu-Trùng-Đài có quan trọng không ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

18. Pháp Chánh Truyền Cửu-Trùng-Đài có quan trọng không ?

Cửu Trùng Đài là cơ-quan rất quan-trọng của Ðạo Cao Đài vì Cửu-Trùng-Ðài tượng trưng thể xác của Ðạo.

Nếu không có thể xác là hình ảnh của Cửu-Trùng-Ðài thì không phổ thông được Chơn Đạo của Thầy; tất nhiên những tôn chỉ qúi hóa của nền Đại-Đạo không thể hiện được nơi cõi trần nầy.