21. Hàn lâm viện Cao Đài gồm những vị nào?
ID026366 - Chương : 21. Hàn lâm viện Cao Đài gồm những vị nào? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

21. Hàn lâm viện Cao Đài gồm những vị nào?

Thập Nhị Bảo Quân (Les douze Académiciens techniques) tức HÀN LÂM VIỆN CAO ĐÀI gồm 12 chức phẩm :


1. Bảo Sanh Quân coi việc cứu tế, từ thiện, tương tế.
2. Bảo Cô Quân bảo vệ người cô thế, cô nhi, quả phụ, tàn tật.
3. Bảo Văn Pháp Quân coi về văn hoá nghệ thuật.
4. Bảo Học Quân coi về học thuật.
5. Bảo Y Quân coi về y tế xã hội.
6. Bảo Huyền Linh Quân hướng dẫn thiền định tu chơn.
7. Bảo Thiên Văn Quân coi về vũ trụ học, lịch đạo.
8. Bảo Địa Lý Quân coi về phong thuỷ, địa chất.
9. Bảo Sĩ Quân coi về kẻ sĩ, trí thức, nhân sĩ.
10. Bảo Nông Quân coi về nông nghiệp.
11. Bảo Công Quân coi về hoạt động công ích, kỹ thuật, khoa học.
12. Bảo Thương Quân coi về kinh tế, xã hội.