25. Phẩm vị nào thuộc một trong 4 Hội thánh hữu hình?
ID026370 - Chương : 25. Phẩm vị nào thuộc một trong 4 Hội thánh hữu hình? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

 

25. Phẩm vị nào thuộc một trong 4 Hội thánh hữu hình?

Cơ cấu tổ chức của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chia thành 4 Hội Thánh hữu hình, bao gồm:

· Hội Thánh HIỆP THIÊN ĐÀI: Các phẩm chức sắc Hiệp Thiên Đài từ phẩm Truyền Trạng trở lên.
· Hội Thánh CỬU TRÙNG ĐÀI: Các phẩm chức sắc Cửu Trùng Đài từ bậc Giáo Hữu trở lên.
· Hội Thánh PHƯỚC THIỆN: Các phẩm chức sắc cơ quan Phước Thiện từ bậc Chí Thiện trở lên.
· Hội Thánh HÀM PHONG: Các vị chức sắc thuộc các Hội Thánh nêu trên, khi đến tuổi 60 về hưu thì sẽ được đưa vào Hội Thánh Hàm Phong.