26. Các phẩm vị chức sắc Cửu Trùng Đài?
ID026371 - Chương : 26. Các phẩm vị chức sắc Cửu Trùng Đài? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

26. Các phẩm vị chức sắc Cửu Trùng Đài?

Đạo phục các phái

Ở Nam phái, các tín đồ chia làm 3 phái với 3 đạo phục đặc trưng:

- Phái Thái (đạo phục màu vàng, tượng trưng cho Phật giáo),
- Phái Thượng (đạo phục màu xanh da trời, tượng trưng cho Lão giáo),
- Phái Ngọc (đạo phục màu đỏ, tượng trưng cho Nho giáo).

Chú ý các đạo phục phân biệt của các phái.

1. GIÁO TÔNG là phẩm vị cao nhất của Cửu Trùng Đài. Kế đến là phẩm Chưởng pháp.

2. CHƯỞNG PHÁP: Đứng đầu mỗi phái là 3 ngôi vị Chưởng pháp. Các vị Chưởng pháp mặc đạo phục theo màu của phái mình, riêng Thượng Chưởng pháp mặc đạo phục toàn trắng, với ý nghĩa thế quyền Giáo tông khi Giáo tông vắng mặt.

3. ĐẦU SƯ: Theo quy chế đạo, ngôi vị Đầu sư là ngôi vị đứng thứ ba của Nam phái (sau Giáo Tông và Chưởng Pháp), gồm 3 vị, đứng đầu mỗi phái.

4. PHỐI SƯ: 36 vị (Mỗi phái 12 vị, đứng đầu là 3 vị Chánh Phối sư)

5. GIÁO SƯ: 72 vị (Mỗi phái 24 vị).

6. GIÁO HỮU: 3.000 vị. (Mỗi phái một ngàn).

7. LỄ SANH: Không định số.

Những con số trên được qui định cho toàn thế giới, không phải chỉ riêng Việt nam. Chỉ khi có một vị mất, mới được công cử một vị khác thế vào. Vì thế lập công bồi đức trong thời kỳ khai Đạo dễ hơn sau này rất nhiều. Khi tôn giáo Cao Đài phát triển mạnh mẽ trên thế giới, đến thời kỳ anh tài các nước tìm tới lập công thì người Việt e sẽ khó lòng có mặt trong hàng ngũ chức sắc.