28. Vui lòng cho biết các Đầu sư Thiên phong?
ID026373 - Chương : 28. Vui lòng cho biết các Đầu sư Thiên phong? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

 

28. Vui lòng cho biết các Đầu sư Thiên phong?

1. THƯỢNG ĐẦU SƯ Lê Văn Trung, thánh danh THƯỢNG TRUNG NHỰT, phong ngày 11 tháng Ba năm Bính Dần (tức ngày 22 tháng 4 năm 1926);

2. NGỌC ĐẦU SƯ Lê Văn Lịch, thánh danh NGỌC LỊCH NGUYỆT, phong ngày 12 tháng Ba năm Bính Dần (tức ngày 23 tháng 4 năm 1926);

3. THÁI ĐẦU SƯ Thích Thiện Minh, thế danh Nguyễn Văn Giáp, thánh danh THÁI MINH TINH, được phong ngày 13 tháng Mười năm Bính Dần (tức ngày 17 tháng 11 năm 1926).

Do Hòa thượng Thích Thiện Minh cũng thiên về hoạt động trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Nam Kỳ cùng với thầy mình là Hòa thượng Thích Từ Phong, ngày 12 tháng Chạp năm Bính Dần (tức ngày 15 tháng 1 năm 1927), ngôi vị Thái Đầu sư được phong cho ông Dương Văn Nương (Thánh danh THÁI NƯƠNG TINH). Ông qua đời vào cuối năm 1929.

Chỉ duy nhất các vị Đầu sư tiên khởi này mới mang tên Thánh ở cuối là Nhựt, Nguyệt, Tinh. Về sau, các tên Thánh ở cuối đều mang chữ Thanh.

Các vị Đầu sư được Thiên phong về sau này gồm:

§. Quyền Đầu sư Thượng Tương Thanh (Nguyễn Ngọc Tương), phong năm 1930.

§. Quyền Đầu sư Ngọc Trang Thanh (Lê Bá Trang), phong năm 1930.

§. Quyền Đầu sư Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ), phong năm 1933.

§. Đầu sư Thượng Sáng Thanh (Trần Ngọc Sáng), phong năm 1963.

§. Đầu sư Thái Bộ Thanh (Nguyễn Lễ Bộ), phong năm 1973.

§. Đầu sư Ngọc Nhượn Thanh (Bùi Đắc Nhượn), phong năm 1973.