39. Vậy ai sẽ công nhận HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN ?
ID026384 - Chương : 39. Vậy ai sẽ công nhận HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

 

39. Giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh Trị Đạo, từ Trung ương đến Địa phương, vậy ai sẽ công nhận HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN ?

Có một sơ sót vô cùng quan trọng mà người soạn ĐẠO LỊNH không ngờ tới! Các cơ quan của Đạo đều bị khai tử khi Đạo Lịnh có hiệu lực. 

ĐẠO LỊNH 01 có hiệu lực ngay kể từ ngày ký, nghĩa là sau khi ba Ngài (Bảo Đạo, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư) đặt bút ký xong thì không còn ba Chánh Phối Sư, không còn Cửu Viện và hành chánh Châu-Tộc (điều 8 - trang 11 - Đạo Lịnh)

Như vậy theo điều 9 Đạo Lịnh thì không còn một cơ quan nào có chức năng để ban hành. Đây là ý Trời vì quý Ngài (Bảo Đạo và Thượng-Ngọc Đầu Sư) ký ĐẠO LỊNH 1 theo áp lực của chính quyền. Khi Đạo lịnh bắt đầu áp dụng thì đâu còn cơ quan nào của tôn giáo Cao Đài ban hành vì đã bị giải thể hết rồi, chỉ có người của Hội Đồng Chưởng Quản, là tổ chức vi hiến, bất hợp lệ ban hành. Đây là một sự vi phạm Pháp Luật Đại Đạo nghiêm trọng nhưng chúng ta hãy tin vào Thiên ý.

Ngày xưa, các chức sắc băn khoăn mãi, không biết làm sao để đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước VN. Đức Đại Từ Phụ đã dạy: hãy lo khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cứu nhơn sanh; còn việc độc lập và thống nhất của nước VN để Ngài lo. Vài chục năm sau, mọi sự đã rõ: thực dân Pháp cuốn gói (1954) và thống nhất nước Việt nam (1975).

Hãy tin đó là Đạo nạn để thử thách đức tin chư môn đệ của Đức Chí Tôn. Tu không phải chỉ biết cúng kiếng, tụng kinh gỏ mỏ mà còn phải đọc Thánh ngôn, học Tân Luật, Pháp Chánh Truyền để phân biệt Chánh tà, Chơn Giả, đúng sai.

Công đức của mỗi người có nhiều cách để lập, đâu nhất thiết phải hợp tác để lấy phẩm chức giả mạo cho thêm tội.