45. Không còn Hội thánh Hiệp Thiên Đài hữu hình, ai tuyển chọn Hiền tài ?
ID026390 - Chương : 45. Không còn Hội thánh Hiệp Thiên Đài hữu hình, ai tuyển chọn Hiền tài ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

45. Không còn Hội thánh Hiệp Thiên Đài hữu hình, ai tuyển chọn Hiền tài? Làm thế nào để lên phẩm Quốc sĩ?

 

Người tín đồ cần phân biệt hai thế giới hữu hình và vô hình. Mười lăm vị của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài (HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM, THƯỢNG SANH, 12 VỊ THỜI QUÂN) chỉ mất cái xác phàm thôi, còn Chơn Linh các vị vẫn hoạt động, theo dõi biến chuyển của cơ Đạo.

Vì thế, Tín đồ Cao Đài có đức hạnh và khả năng đóng góp, phát triển Đạo cách này hay cách khác đều được các Đấng Thiêng liêng ghi nhận.

Tâm mình động thì Thầy đã hay. Một mũi kim xưa nay chẳng lọt được lưới trời!.

Còn nhận phàm phong hay tự phong thì càng mang lấy tội tình vì phá luật, không tuân theo TÂN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN.

Lập HỘI THÁNH tức thánh thể hữu hình của Đức Chí Tôn đâu phải chuyện vui đùa như trong tuồng hát bội được! Điều đó thể hiện phàm ngã còn quá nặng về DANH, LỢI , QUYỀN,  đâu phải phẩm hạnh của bậc chơn tu.

Để đào tạo lớp kế thừa, Ban Thế Đạo có thể tuyển chọn HIỀN TÀI DỰ PHONG cho những ai nhập môn và thể hiện đức tin cùng với khả năng qua những đóng góp cụ thể như truyền bá giáo lý, in ấn kinh sách, xây dựng Thánh Thất và đức hạnh tốt.

Không còn Hội Thánh Hiệp Thiên Đài hữu hình thì lập hồ sơ công quả cho các HIỀN TÀI DỰ PHONG. Chờ đến khi có HỘI THÁNH đúng chơn truyền thì dâng lên để xin phong chánh thức. Nếu vị HIỀN TÀI DỰ PHONG mất trước khi có HỘI THÁNH đúng chơn truyền thì Ban Thế Đạo sẽ lập tờ công nghiệp và dâng sớ đốt lên trong tang lễ, các Đấng Thiêng liêng chứng và xét hết mà. Điều này cũng nên áp dụng cho các Chức việc trong Bàn Tri Sự vv.. .

Thà là HIỀN TÀI DỰ PHONG suốt đời còn hơn là tự phong để mang tội không giữ lời minh thệ là “gìn luật lệ Cao Đài”. 

Còn sự cầu thăng hay tuyển trạch vào hàng Quốc Sĩ trở lên phải do Quyền Thiêng Liêng định đoạt, tự phong cho nhau là làm trò cười cho nhân thế!

Nếu muốn truyền giáo, dự Hội nghị tôn giáo thì danh hiệu CƠ QUAN TRUYỀN GIÁO HẢI NGOẠI là đủ. Danh từ hợp với Pháp Chánh này do chính Đức Hộ Pháp chọn.

Giáo hữu Thượng Màng Thanh, Giáo hữu Thượng Ngọc Thanh và Giáo hữu Thái Cầm Thanh chỉ vâng lời thành lập mà thôi.

Vào thời điểm 1996, ở hải ngoại có đủ ba vị Giáo Hữu Thiên phong kể trên và rất nhiều thành phần trí thức nhiệt tình đã gây được tiếng vang tại Hoa kỳ, Canada, Úc, Pháp, Ý (Vatican).. .

Lý do vì sao giải tán Cơ quan hợp pháp này rồi lập nhiều nhóm, đặt nhiều tên, không sao nhớ và phân biệt được? Có phải vì ai cũng muốn làm Hội trưởng, Chủ trưởng, Chủ quản, Chưởng quản không!

Tín đồ hải ngoại hiện nay như rắn không đầu. Thế hệ đàn anh, tiền bối nếu thương thế hệ kế thừa, hãy làm tấm gương vị tha, vô ngã.

Các vị Hiền tài có ba nhiệm vụ chánh:

1- Truyền bá giáo lý của Đại Đạo:

Với phương tiện kỹ thuật hiện nay, giảng dạy giáo lý trên mạng, trên truyền hình, trên băng đĩa sách nói rất thuận lợi. Ban Thế Đạo nằm trong Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại có cơ hội truyền bá tôn chỉ, giáo lý đại đồng của Tôn Giáo Cao Đài trên trường quốc tế. So với các tôn giáo bạn và so với các chi phái khác, Ban Thế Đạo làm tốt chưa ?

2. Bảo vệ và giúp đỡ Tín đồ của Đại Đạo trong mọi hoàn cảnh:

Giúp đỡ nhau khi có tang lễ, hoạn nạn.v.v.

3. Giúp ý kiến cho Chức Sắc Hành Chánh Đạo địa phương:

Chẳng hạn như có Thánh Thất phần nghi lễ chưa chuẩn theo chơn truyền, Ban Thế Đạo hãy giúp ý kiến, nhắc nhở đồng đạo.

Muốn như vậy, bản thân vị Hiền tài phải làu thông kinh kệ, nghi lễ, Tân luật, Pháp chánh truyền, Đạo lịnh, Huấn lịnh.

Tuy phải học hỏi nhiều, bỏ công sức nhiều nhưng năng lượng truyền giáo thiết thực hữu ích đó sẽ là hành trang ngày về của chúng ta.

Còn mục đích "tạo tư thế để hành đạo hải ngoại và hợp nhất với quốc nội khi đúng thời điểm tạo thành Hội Thánh Trung ương vì “Đạo thành từ ngoài vào”? Chúng ta hãy suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Câu “Đạo thành từ ngoài vào” có ý nghĩa như thế nào?

Ý nghĩa của chữ Đạo rộng lớn mênh mông lắm. TÔN GIÁO chỉ là phần dụng hữu hình của ĐẠO.

Chúng ta đều biết Đức DI LẶC VƯƠNG PHẬT (MAITREYA, LORD CHRIST) sẽ giáng linh trong thế kỷ 21. Chúng ta chưa biết Ngài sẽ chọn xác phàm của giống dân nào. Ngài sẽ giảng những chân lý mới mẻ để khai mở tâm thức cho nhân loại. Ngài cùng với những đệ tử chân truyền sẽ lập nên một kỷ nguyên mới.

Chỉ những ai tỏ ra xứng đáng mới đủ cơ duyên sống vào thời kỳ Thánh đức đó. Đức Chí Tôn đã khẳng định: Đấng Cứu Thế sẽ trở lại với các con một lần nữa. Hãy dọn mình và lập công để xứng đáng đứng vào hàng ngũ chào đón Ngài.

Bài thơ của Đức Lý Giáo Tông nói rõ “Giáo chủ Phật Vương thay Đức Lý”.

Tôn giáo CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO sẽ có một vị Giáo Tông vang danh thế giới. Đấng Cứu Thế trở lạị. Đó mới là thời kỳ của tịch đạo ĐẠO TÂM. Ngài đã ngồi trên cao ở mặt tiền Tòa Thánh Tây Ninh để thị hiện vai trò của Ngài. Dân Việt nam được Đức Chí Tôn chọn vì biết tin tưởng và thờ phượng Tổ Tiên, Thần, Thánh, Tiên, Phật từ xưa.

Nhưng ngày nay, nếu dân Việt bất Đức không còn xứng đáng nữa vì chạy theo Tà thần, thì ĐỨC DI LẶC VƯƠNG PHẬT, được Thượng Đế chọn thay mặt cho Ngài làm CHƯỞNG GIÁO THẾ GIỚI, có trọn quyền chọn nơi khác làm Thánh địa, chọn giống dân khác làm sắc dân con cái của Ngài.

Hồng ân lớn lao một khi mất, dân Việt có khóc than thì đã muộn.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ khai mở cho toàn nhân loại để hướng tới thời kỳ dân chủ, đại đồng, nào có phải dành riêng cho nước Việt, dân Việt.

ĐỨC LÝ trả lời BÁT NƯƠNG
Bốn phương phát động tự lòng Trời
Tám hướng xoay vần HỎA khắp nơi!
Đại chiến thứ ba gây ác nghiệt!
Binh đao dấy động tứ sơn dời.
Chiến tranh chấm dứt Long Hoa hội
. Thế giới kỳ tư Đạo dẫn Đời.
Giáo chủ Phật vương thay Đức Lý
Ngũ châu lập quốc thuận lòng Trời.

Cõi vô hình chỉ cách chúng ta có một lớp sương mỏng. Tại phàm nhãn không thấy được chứ các đấng Thiêng liêng ở sát bên ta, nhưng các vị chỉ dõi theo mà không can thiệp vì theo luật công bình, mỗi linh hồn có quyền thể hiện tự do ý chí. Như thế, khi về cõi Thiêng liêng, đứng trước MINH CẢNH ĐÀI không còn ai chối tội được nữa.