53. Những phương cách truyền giáo có kết quả ?
ID026398 - Chương : 53. Những phương cách truyền giáo có kết quả ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

53. Những phương cách truyền giáo có kết quả ?

Khi mở Đạo Cao Đài tại Việt Nam Đức Chí Tôn có tiên tri.

"Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc.
 Chủ quyền chơn Đạo một mình Ta"
(TNHT. TG 15. 9 Bính Dần)

Làm thế nào để ứng hiện lời tiên tri ấy ?

Trên thì có các Đấng Thiêng Liêng chuyển pháp khai mở năng khiếu tâm linh của con người, những ai hữu duyên cùng Đạo trên khắp mặt địa cầu, dưới thì có quyền hành Hội Thánh là phương tiện để độ rỗi nhơn sanh.

Hai phương tiện truyền giáo hữu hiệu nhứt là:

a) Nơi thờ phượng Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng để nuôi dưỡng đạo tâm vì "Lễ bái thường hành tâm Đạo khởi

b) Kinh điển để truyền bá đức tin hiểu đạo lý cho chính đáng, tránh lạc lầm vào chỗ mê tín dị đoan.

Ngoài ra còn có việc truyền bí pháp thuộc phần sinh hoạt cao cấp dành cho những vị đã tiến hóa về mặt tâm linh.

Các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền thanh, truyền hình báo chí, hình ảnh, ghi âm đã giúp ích rất nhiều trong việc truyền giáo. Nhưng phương tiện dù tối tân đến đâu, kinh điển dù cao siêu thế mấy, trên hết mọi sự con người mới là chính.

Đời sống của người tín đồ, sự sinh hoạt thể xác và tinh thần, nếu còn nặng mang nhiều nét phàm tục trước mắt chúng sanh thì nền Đạo đang có dấu hiệu qui phàm.

Trong một nền tôn giáo nếu thiếu những tấm gương sáng chói về đạo đức của con người ở cõi tục nầy thì việc truyền giáo cũng mất đi phần hữu hiệu.

Kinh điển giải bày lý đạo cao siêu, truyền thông đại chúng rộng rãi, đó chỉ là lý thuyết còn thực hành thì đời sống của người tín đồ ra sao mới là kết quả.

Ấy vậy việc tu thân của mỗi cá nhân người tín đồ là nền tảng của cơ phổ độ.

Trước hết, phải tu sửa bản thân, tâm tánh của CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC để làm gương cho người khác thì lời khuyên mới có giá trị và mới hy vọng cảm hóa đặng lòng người.

Nội bộ chia rẽ, nhục mạ nhau như chốn chợ đời thì người ngoại Đạo sẽ thấy gì: hạnh đức người tu ra sao, có tốt hơn người đời hay không? hay thương yêu, đại đồng chỉ là lời sáo rỗng!!! 

Không ai hoàn hảo nhưng phải có sửa đổi, tiến bộ. Tôn giáo Cao Đài có nền giáo lý mới mẻ, đặc sắc để cứu độ kỳ ba nhưng làm sao chạm vào tim, thấm vào trí não người đời?

Thông thường, người đời đánh giá qua phong cách, hạnh đức của người Đạo, sau đó mới tìm hiểu tôn chỉ và giáo lý của một tôn giáo.

Ấy vậy, tu thân là chính trước khi sử dụng giáo quyền thi hành sứ mạng phổ độ mà Đức Chí Tôn giao phó.