59. Thiên điều đang hành pháp, thành tâm cầu nguyện có ích không ?
ID026405 - Chương : 59. Thiên điều đang hành pháp, thành tâm cầu nguyện có ích không ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

59. Thiên điều đang hành pháp, thành tâm cầu nguyện có ích không ?

Từ khi lập tôn giáo Cao Đài đến giờ, Chư vị Chức sắc Đại Thiên Phong nhất là Đức Hộ pháp rất quan tâm đến LỄ HỘI YẾN BÀN ĐÀO vào ngày rằm tháng tám âm lịch mỗi năm.

Nguyên do bí pháp của Lễ Hội yến là dịp để Đức Phật mẫu ban hồng ân cho con cái của Ngài.

Hiệp Thiên Đài là cơ quan nắm về Pháp nên luật đạo qui định chí chức sắc Hiệp Thiên Đài mới có nhiệm vụ dâng hoa, trà, rượu.

Nếu Lễ Hội yến năm Bính Thân (2016) không theo đúng Pháp trên thì Lễ Hội Yến chỉ có thể pháp, tức lễ hội vui chơi, còn bí pháp ban hồng ân không có vì Đức Phật mẫu và các Đấng Thiêng liêng không đến dự!!! Không ban hồng ân thì chúng ta hẳn sẽ chịu nhiều tai họa hơn, từ thiên tai, bịnh tật đến chiến tranh…

Vì thế, rất hữu ích khi chúng ta thành tâm cầu nguyện vì Đức Chí tôn đã dạy:

Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao giờ không cảm ứng với những lời cầu nguyện chơn thành. Con chỉ cần cầu nguyện Thầy với danh hiệu Cao Ðài thì sẽ có sự cảm-ứng-chấp-thuận.

Sau mỗi thời cúng Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng, hoặc cúng Đức Phật Mẫu, chúng ta đều phải đọc Ngũ Nguyện, đó là năm điều mà chúng ta mong ước trong suốt kiếp sanh gặp Đạo tu hành.

· Nam mô Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai
· Nhì nguyện: phổ độ chúng sanh
· Tam nguyện: xá tội đệ tử
· Tứ nguyện: thiên hạ thái bình
· Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh

Nếu chúng ta thực hiện được năm điều Nguyện nầy thì chúng ta có được Tam Lập: Lập đức, Lập công và Lập ngôn. 

1. Muốn thực hiện Nhứt nguyện thì chúng ta phải thuyết giảng giáo lý, truyền bá kinh sách của Đạo, đó là Lập ngôn.

2. Muốn phổ độ chúng sanh thì chúng ta phải phụng sự chúng sanh cho bớt khổ, đưa chúng sanh về đường đạo đức, đó là Lập Công.

3. Muốn được Đức Chí Tôn tha thứ tội tình thì chúng ta phải ăn năn sám hối tội lỗi đã qua, và lập hạnh giữ gìn giới luật theo TÂN LUẬT, PHÁP CHÁNH TRUYỀN, ĐẠO LUẬT để không gây ra tội mới.

4. Muốn cho thiên hạ được thái bình thì chúng ta hằng ngày khi cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, chúng ta cầu nguyện hai Đấng ấy ban ơn huệ cho chúng sanh giữ được THƯƠNG YÊU & CÔNG CHÁNH để đối xử với nhau. Như thế, mới tránh được họa chiến tranh.

5. Muốn cho Thánh Thất và toàn thể thế giới được an ninh thì chúng ta phải sống và hành động thế nào cho hợp lòng người, thuận đạo Trời, để nương theo đó cùng chúng sanh tiến hóa, đó là Lập đức.

Đó là ý nghĩa của Ngũ Nguyện, và là bổn phận phải làm của một tín đồ, chớ không phải Nguyện suông rồi thôi.