60. Kết luận thế nào về cơ Đạo đang ngửa nghiêng ?
ID026406 - Chương : 60. Kết luận thế nào về cơ Đạo đang ngửa nghiêng ? 🖶 Print this Chương
Sách : 60 Câu Hỏi Đáp về Thiên phong - Phàm phong - Tự phong
Tác Giả : Tùng Thiên Từ Bạch Hạc

60. Kết luận thế nào về cơ Đạo đang ngửa nghiêng ?

Để kết luận, xin chép bài thơ của Đức Phạm Hộ Pháp tiên tri về hành trình của tôn giáo Cao Đài:

... Đến nay tôi nói ít lời
Đạo thành nháy mắt ai thời có hay.
Trung thành chịu đắng chịu cay
Đinh Lăng họ Tạ lên ngôi mấy hồi
Để cho nó hát cho rồi,
Mãn tuồng họ Tạ đến hồi Bàng Quyên
Trung thành cũng chẳng đặng yên
Bàng Quyên mãn lớp Thần Tiên ra đời
Chớ nên bàn luận nhiều lời
Phải lo chuẩn bị kịp thời ứng khoa
.
Cận ngày đại hội Long Hoa
Thần Tiên giáng thế quỉ ma lộn nhàu
Bấy giờ ma quỉ nhập trào,
Chuyển cây Ma Xử vàng thau phân rành.