Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài
ID026509 - Chương : Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài 🖶 Print this Chương
Phần : VIII. Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài.
Sách : Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài

Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài giải đáp một cách minh bạch các vấn đề về vũ trụ sau đây :

- Sự hình thành của vũ trụ hiện hữu như thế nào ?
- Vũ trụ hiện hữu có giới hạn không ? Gồm có bao nhiêu ngôi sao ?
- Vũ trụ có vô thỉ vô chung không ?
- Những khám phá của khoa học ngày nay có phù hạp với Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài không ?
- Địa vị của Quả Địa cầu của nhơn loại chúng ta trong Càn Khôn Vũ Trụ.

Đó là những vấn đề then chốt về Vũ trụ mà Triết lý Cao Đài sẽ đề cập đến với nhiều mới lạ chưa từng thấy.

Theo Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài thì Vũ trụ hiện hữu của chúng ta có 2 phần :

- Phần Hữu hình thấy được.
- Phần Vô hình không thấy được.