b). Trung hòa tử và Nguyên tử Khinh khí.

Âm Điện tử và Dương Điện tử đã thành hình rồi thì chúng kết hợp với nhau do sức hút của điện âm và điện dương theo 2 trường họp : Tĩnh và Động, để tạo ra 2 loại vật chất mới là : Trung hòa tử (Neutron, viết tắt là n) và Nguyên tử Khinh khí (Hydrogène, ký hiệu là H) theo 2 phương trình :

-Kết hợp theo dạng tĩnh :

1 Electron + 1 Proton 1 Neutron
e +p n

Trung hòa tử (Neutron) là hạt không mang điện.

-Kết hợp theo dạng động :

Dương Điện tử nặng và to lớn hơn Âm Điện tử rất nhiều nên nó làm cái Nhân bên trong, còn Âm Điện tử nhẹ mình nên quay tròn chung quanh Nhân, tạo thành một Nguyên tử Khinh Khí Hydrogène H :

Đến giai đoạn nầy, ta có 4 loại hạt vật chất : 2 hạt cơ bản là Âm Điện tử (e) và Dương Điện tử (p), và 2 loại hạt mới là Trung hòa tử (n) và Nguyên tử Khinh khí (H).

Đây chính là Tứ Tượng do Lưỡng Nghi tạo ra :

. Électron (e) là Thái Âm.
. Proton (p) là Thái Dương.
. Neuton (n) là Thiếu Dương.
. Hydrogène (h) là Thiếu Âm.