G. Lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ.
ID026561 - Tiết : G. Lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ. 🖶 Print this Tiết
Chương : 4. Thờ phượng
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

G. Lập bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ.

Sau khi lập Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn rồi, gia chủ nên lập thêm bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ tại nhà mình.

Thường thì bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ thiết lập gần bên Thiên bàn cho thuận tiện việc cúng kiếng.

Nếu trong nhà đã có sẵn bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ (CHTT) hay bàn thờ Tổ Tiên rồi thì nên chỉnh đốn cho đúng theo khuôn mẫu của Đạo lập nên.

Ngoài ra, khi lập Thiên bàn rồi thì những bàn thờ nhỏ trước đây như : bàn thờ Đức Quan Thánh, bàn thờ Đức Quan Âm Bồ Tát, bàn thờ Đức Mẹ Sanh, vv . . . . thì nên dẹp hết, vì trên Thiên Bàn đã có thờ đủ các Đấng ấy rồi.

Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ

(Nếu cha mẹ đã mất thì có thể đặt hình của cha mẹ dưới Cửu Huyền Thất Tổ để thờ chung)

Chúng ta thờ Đức Chí Tôn vì Đức Chí Tôn là nguồn gốc thiêng liêng của linh hồn của ta.

Chúng ta thờ Cửu Huyền Thất Tổ vì CHTT là nguồn gốc phàm trần của xác thân ta.

Chúng ta hiện diện trong cõi đời hiện tại đây là do hai nguồn gốc đó, nên chúng ta phải phụng thờ đầy đủ.

Bàn thờ CHTT có viết chữ Cửu Huyền Thất Tổ bằng chữ Nho đại tự, 4 chữ thẳng đứng, hai bên có đôi liễn thờ.

Xin đề nghị đôi liễn sau đây, tùy nghi gia chủ sử dụng, hoặc đổi đôi liễn khác. (Đôi liễn nầy tại Bùi Phủ Từ).

Đôi liễn :

- Sùng đức Cửu Huyền ân thượng trọng,
- Tôn công Thất Tổ nghĩa cao thâm.

Nghĩa là :

- Kính cái đức độ của Cửu Huyền, ơn cao trọng,
- Tôn cái công nghiệp của Thất Tổ, nghĩa cao sâu.

Cách chưng bày các món trên bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ, lấy theo mẫu bàn thờ PHƯỚC LỘC THỌ (thờ ông bà chung) nơi hậu điện Báo Ân Từ :

2 - - - - - - -1- - - - - - - - 3

- - - -4 - - - - - - -5 - - - -

6 - - - - - - 8 - - - - - - - -7

1 - Đèn vọng.

2 - Dĩa trái cây.

3 - Bình bông.

4 - Chung nước trà.

5 - Ly rượu.

6 và 7 - Cặp đèn nghi.

8 Lư hương (cắm 3 cây hương).

Thờ cúng Cửu Huyền, ý nghĩa : mình là cháu 9 đời, thờ các bậc Tổ Tiên 9 đời trước mình.

Thờ CHTT là để tỏ lòng kính trọng Tổ Tiên mà trong buổi sanh tiền đã dày công giáo hóa, chỉ dẫn công việc làm ăn, dạy bảo cử chỉ hành động sao cho tốt đẹp, hợp đạo đức, để phát huy sự nghiệp làm rạng rỡ Tổ Tiên.

Sau đây là bảng giải thích Hệ thống Cửu Huyền (9 đời) và Thất Tổ (7 vị Tổ) của dòng họ :

Hệ thống Cửu Huyền :

1. Ông Sơ của ông Sơ . . (Cao Cao Tổ) . . .Thất Tổ

2. Ông Cố của ông Sơ (Cao Tằng Tổ) . . . .Lục Tổ

3. Ông Nội của ông Sơ. .. (Viễn Tổ). . . . Ngũ Tổ

4. Cha của ông Sơ . . . . (Tiên Tổ). . . . Tứ Tổ Thất Tổ

5. Ông Sơ . . . . . . . (Cao Tổ). . .. Tam Tổ

6. Ông Cố . . . . . . . (Tằng Tổ). . . . Nhị Tổ

7. Ông Nội . . . . . . . (Nội Tổ). . . . Nhứt Tổ

8. Cha (Phụ thân)