A. Tứ Thời là gì ?
ID026564 - Tiết : A. Tứ Thời là gì ? 🖶 Print this Tiết
Chương : 5. Cúng Tứ thời
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

A. Tứ Thời là gì ?

Tứ Thời là 4 giờ đặc biệt trong một ngày mà tại 4 thời điểm đó, hai nguyên khí Âm và Dương của Trời Đất, hoặc là khởi sanh hoặc là cân bằng nhau.

Theo Tây phương thì một ngày đêm có 24 giờ, nhưng theo âm lịch của Đông phương thì một ngày đêm có 12 giờ và đặt tên giờ theo Thập nhị Địa chi.

Sự tương quan như sau :

Thập nhị Địa chi

* Giờ Tý : từ 0 giờ đến trước 2 giờ.

Giờ Sửu : từ 2 giờ đến trước 4 giờ.

Giờ Dần : từ 4 giờ đến trước 6 giờ.

* Giờ Mẹo : từ 6 giờ đến trước 8 giờ.

Giờ Thìn : từ 8 giờ đến trước 10 giờ.

Giờ Tỵ : từ 10 giờ đến trước 12 giờ.

* Giờ Ngọ : từ 12 giờ đến trước 14 giờ.

Giờ Mùi : từ 14 giờ đến trước 16 giờ.

Giờ Thân: từ 16 giờ đến trước 18 giờ.

* Giờ Dậu : từ 18 giờ đến trước 20 giờ.

Giờ Tuất : từ 20 giờ đến trước 22 giờ.

Giờ Hợi : từ 22 giờ đến trước 24 giờ (tức 0 giờ ngày kế)

- Chánh Tý là đầu giờ Tý, tức là lúc 0 giờ.

- Chánh Ngọ là đầu giờ Ngọ, tức là lúc 12 giờ trưa.

(Chánh : nghĩa là đứng đầu).

Tại sao có việc sụt lại 1 giờ ?

Thí dụ : *- giờ Mẹo : thay vì là 6 - 8 giờ, thì phải sụt lại 1 giờ, tức là 5 - 7 giờ; *- giờ Ngọ : thay vì là 12 - 14 giờ thì phải sụt lại 1 giờ, tức là 11 - 13 giờ; vv ….

Đó là khi xem ngày giờ tốt xấu trong việc gả cưới, động thổ cất nhà, gác đòn dông, khai trương cửa hàng, vv…

Việc coi giờ tốt xấu thì phải dùng các sách coi ngày giờ của Tàu, mà người Tàu khi làm sách thì căn cứ vào giờ của Tàu tại Bắc Kinh (BK), nên khi VN dùng các sách nầy thì phải áp dụng giờ BK, tức là phải đổi giờ VN ra giờ BK.

Giờ BK trước VN 1 giờ, ta có bảng tương ứng :

- Giờ Bắc Kinh : 6 8 10 12 14 16 18 20

- Giờ VN : 5 7 9 11 13 15 17 19

Đổi giờ BK ra giờ VN :

- Giờ Mẹo BK : 6g - 8g tương ứng VN 5g - 7g.

- Giờ Ngọ BK : 12g - 14g - - VN 11g - 13g.

Do đó, khi coi giờ tốt xấu thì phải dùng giờ BK tức là sụt giờ VN lại 1 giờ. Việc sụt lại 1 giờ chỉ đúng ở VN, nơi các nước khác không còn đúng nữa.

Như vậy, ngoài việc coi ngày giờ tốt xấu, trong tất cả trường hợp khác ở VN thì chúng ta phải dùng giờ VN.

Giờ của VN cũng là giờ tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đức Chí Tôn nhận Tây Ninh là Thánh địa, Tòa Thánh Tây Ninh là Đền Thờ của Ngài nên ngày giờ tại Tòa Thánh Tây Ninh cũng là ngày và giờ của Thiên đình.

Sự biến đổi cường độ hai khí Âm Dương trong một ngày được biểu diễn trong đồ thị sau đây :

Biểu diễn bằng đồ thị

Biểu diễn bằng đồ thị

- Đường liền : biểu diễn sự biến đổi của khí Dương theo giờ.

- Đường đứt đoạn : biểu diễn sự biến đổi của khí Âm theo giờ.

1.- Thời Tý, lúc 0 giờ, khí Âm cực thạnh rồi giảm dần, khí Dương khởi sanh và cường độ tăng dần.

2.- Thời Mẹo, lúc 6 gờ sáng, khí Âm và khí Dương cân bằng nhau. Sau đó khí Dương tiếp tục tăng và khí Âm tiếp tục giảm.

3.- Thời Ngọ, lúc 12 giờ trưa, khí Dương cực thạnh, khí Âm giảm đến mức triệt tiêu và khởi sanh trở lại với cường độ tăng dần. Lúc đó, sách Nho gọi là Dương cực Âm hồi, nghĩa là: Dương cực đại thì Âm khởi sanh trở lại.

4.- Thời Dậu, lúc 18 giờ tức 6 giờ chiều, khí Âm và khí Dương cân bằng nhau.

Sau đó khí Dương tiếp tục giảm và khí Âm tiếp tục tăng, để đến lúc 24 giờ thì khí Dương giảm đến mức triệt tiêu và khởi sanh trở lại, còn khí Âm lúc đó cực thạnh.

Do đó, sách Nho gọi là : Âm cực Dương hồi, nghĩa là : Âm cực đại thì Dương khởi sanh trở lại.

Vào 4 thời điểm trên, hai nguyên khí Âm Dương của Trời Đất có sự biến đổi đặc biệt như thế nên gọi là giờ linh, sự cúng kiếng và cầu nguyện trong các giờ nầy được các Đấng tiếp nhận dễ dàng hơn vào các thời điểm khác.