H. Đạo lịch 7 - Năm Nhâm Thân (1932)
ID026614 - Tiết : H. Đạo lịch 7 - Năm Nhâm Thân (1932) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

H. Đạo lịch 7 - Năm Nhâm Thân (1932)

Ngày 13-3-Nhâm Thân (dl 18-4-1932).

Ngài Ngô Văn Chiêu qui liễu khi ngồi xe du lịch qua phà Cần Thơ, định đi về Tân An. Năm đó, Ngài 55 tuổi. Đám tang của Ngài tổ chức rất long trọng tại Cần Thơ.

Ngày 18-5-Nhâm Thân (dl 21-6-1932).

Ngài Bảo Văn Pháp Quân theo lịnh của Đức Hộ Pháp, viết bài Kinh “Tán Tụng Công Đức DTKM” lấy ý từ bài thi của Phật Mẫu “Từ Hỗn độn, Chí Tôn hạ chỉ,..”