E). Mặt Trời - Địa Cầu - Mặt Trăng.
ID026712 - Điều : E). Mặt Trời - Địa Cầu - Mặt Trăng. 🖶 Print this Điều
Mục : 1). Sự hình thành vũ trụ.
Tiết : B. Phần HÌNH THÀNH của VŨ TRỤ.
Chương : 22. Vũ Trụ Quan.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

E). Mặt Trời - Địa Cầu - Mặt Trăng.

Các quả cầu lửa là các Mặt Trời tiếp tục cháy sáng và quay tròn dữ dội, rồi tiếp tục bắn phá ra chung quanh các quả cầu lửa nhỏ hơn, quay quanh Mặt Trời, để rồi nguội dần, tạo thành các Địa cầu. Các Địa cầu nầy là những Hành tinh của Mặt Trời.

Có những Địa cầu lớn, lúc chưa nguội, lại quay nhanh, văng ra các quả cầu nhỏ hơn nữa, rất mau nguội, tạo thành các Vệ tinh hay còn gọi là Mặt Trăng, quay chung quanh Địa cầu.

Tóm lại :

- Các Mặt Trăng quay quanh Địa cầu, tức là Vệ tinh quay quanh Hành tinh.

- Hệ thống Địa cầu và Mặt Trăng (Hành tinh và Vệ tinh) cùng quay chung quanh Mặt Trời.

- Hệ thống gồm Mặt Trời, các Địa cầu, các Mặt trăng được gọi là Thái Dương Hệ. Các Thái Dương Hệ đều quay quanh một Tâm điểm, gọi là Tâm của Vũ trụ.

Theo Khoa Học Thiên Văn, Thái Dương Hệ của chúng ta gồm có 9 Hành tinh quay chung quanh Mặt Trời. (Khi Hành tinh quay thì nó vẫn mang theo các Vệ tinh quay theo).

Sau đây là thứ tự và khoảng cách của Hành tinh với Mặt Trời từ gần đến xa :

(Khoảng cách từ Mặt Trời đến Địa cầu của chúng ta là 150 triệu kilômét, được dùng làm đơn vị Thiên văn, viết tắt đvtv, để đo khoảng cách từ các Hành tinh khác đến Mặt Trời : 1 đvtv = 150 triệu km)

Theo tài liệu trong quyển “Tìm hiểu Hệ Mặt Trời” , chúng ta có bảng sau đây :

TT Hành tinh Khoảng cách đến Mặt trời(đvtv) Độ lớn : đường kính Khối lượng riêng g/cm3 Số Vệ tinh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thủy tinh
Kim tinh
Trái đất
Hỏa tinh
Mộc tinh
Thổ tinh
Thiên tinh
Hải tinh
Diêm tinh
0,39
0,72
1,00
1,52
5,20
9,55
19,21
30,10
39,40
4878 km
12104 km
12756 km
6787 km
142984 km
120536 km
51118 km
49528 km
2284 km
5,4
5,2
5,5
3,9
1,3
0,7
1,2
1,6
2,0
0
0
1
2
16
22
15
8
1