D. Tổng kết về Vũ trụ quan.
ID026724 - Tiết : D. Tổng kết về Vũ trụ quan. 🖶 Print this Tiết
Chương : 22. Vũ Trụ Quan.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

D. Tổng kết về Vũ trụ quan.

Sau đây là Bảng Tóm tắt cơ cấu thành phần của Càn khôn Vũ trụ của Đức Chí Tôn, Hữu hình và Vô hình, kể từ Trung tâm Vũ trụ ra đến bên ngoài, biên của Vũ trụ :

Bảng Tóm tắt cơ cấu thành phần của Càn Khôn Vũ Trụ

Vũ trụ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có hai phần : Hữu hình và Vô hình.

- Phần Vô hình rất quan trọng vì nó điều khiển toàn bộ các hoạt động của Phần Hữu hình.

Phần Vô hình ở tại Trung tâm của Vũ trụ.

- Phần Hữu hình nằm bên ngoài Phần Vô hình, luôn luôn chuyển động xoay tròn đều hòa và liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ.

Phần Vô hình gồm :

- Tam thập lục Thiên (36 Từng Trời),
- Thập nhị Thiên (12 Từng Trời),
- 2 Tứ Đại Bộ Châu Thượng và Hạ.

Phần Hữu hình gồm 3072 ngôi sao, chia ra :

- Tam thiên thế giới (3000 Thế giới) ở bên trên,
- Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu) ở bên dưới.

Trong khoảng không gian bao la không cùng tận, Càn khôn Vũ trụ của Đức Chí Tôn là một khối cầu vĩ đại, trong đó có chứa 3072 ngôi sao.

Để có thể hình dung được các thành phần của Vũ trụ nầy, chúng ta tưởng tượng và so sánh với cái hột gà:

- Cái ngòi giữa tròng đỏ hột gà là Trung tâm Vũ trụ.
- Phần tròng đỏ hột gà là Phần Vô hình của Vũ trụ.
- Phần tròng trắng hột gà là Phần Hữu hình Vũ trụ.
- Vỏ của hột gà là biên giới của Vũ trụ.