18). Nghi tiết Tang lễ hàng Nhơn Thần và Địa Thần.
ID026752 - Mục : 18). Nghi tiết Tang lễ hàng Nhơn Thần và Địa Thần. 🖶 Print this Mục
Tiết : B. Phần thứ nhì : TANG LỄ (Lễ Sanh, Chức Việc, Đạo Hữu & các phẩm tương đương).
Chương : 24. Tang lễ.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

18). Nghi tiết Tang lễ hàng Nhơn Thần và Địa Thần.

* Hàng Nhơn Thần gồm các phẩm Chức việc nam nữ :

- Chánh Trị Sự - Phó Trị Sự - Thông Sự

- Luật Sự - Hành Thiện - Thính Thiện

- Nhạc Sĩ - Lễ Sĩ - Giáo Nhi

- Tá Lý - Đầu Phòng Văn.

* Hàng Địa Thần gồm các phẩm nam nữ :

- Đạo hữu - Thơ ký

- Tân Dân - Minh Đức - Đạo sở.

Các chức vị trên đây, nếu giữ Thập trai hay Trường trai thì được làm các phép bí tích : phép xác, phép đoạn căn, phép độ thăng, được hành lễ tế điện có bài thài, được làm Tuần cửu, Tiểu tường, Đại tường.

NGHI TIẾT HÀNH LỄ :

1. Hấp hối : Tụng Kinh Cầu Hồn khi hấp hối.

2. Tắt hơi : Tụng Kinh Khi đã chết rồi.

3. Tại Đền Thánh hoặc Thánh Thất : Dộng chuông cảnh cáo : nam 7 tiếng, nữ 9 tiếng.

4. Thượng sớ Tân cố : Dâng sớ tại Đền Thánh hoặc Thánh Thất hay tư gia cũng được.

5. Nhập mạch (Tẫn liệm) : Tụng Kinh Tẫn liệm.

Thân nhân muốn đem linh cữu vào Khách đình hay để nơi tư gia tùy ý. Nếu muốn đem vô Khách đình thì phải xin phép Hội Thánh.

6. Thành phục - Phát tang :

-Bái lễ Đức Chí Tôn.

-Cáo Từ Tổ. Phải có mâm đựng tang phục đặt phía trước bàn thờ, hành lễ Cáo Từ Tổ xong thì đem mâm tang phục qua đặt trước bàn vong, cầu nguyện. Vị Chức sắc hay Chức việc hữu trách mặc đại phục phát tang cho tang quyến.

-Hành lễ Tế điện, đọc Ai chúc :

- Chánh tế : vợ tế chồng hay con tế cha, vv…

- Phụ tế : nếu có thân bằng cố hữu tế lễ thì làm nghi châm chước.

7. Cầu siêu : Tụng Kinh Cầu siêu xen Kinh Khi đã chết rồi, tụng 3 lần, niệm câu chú Thầy 3 lần.

Tiếp theo sau là tụng Di-Lạc Chơn Kinh (DLCK).

8. Lễ An táng :

-Hành lễ châm chước Cáo Từ Tổ.

-Một vị Chức sắc hành Phép xác, phép Đoạn căn và Phép Độ thăng, trong lúc đó, đồng nhi tụng Kinh Cầu siêu xen với Kinh Khi đã chết rồi, tụng 3 lần, niệm câu chú của Thầy 3 lần.

-Khiển điện.

-Di linh cữu ra thuyền Bát Nhã. Đồng nhi tụng Kinh Đưa Linh cữu.

-Đi đến Báo Ân Từ : thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Phật Mẫu (khi rước và đưa đều đổ 1 hồi chuông).

-Đến Đền Thánh : cũng thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Chí Tôn (khi rước và đưa đều có đổ 1 hồi chuông) (không đổ trống).

-Trở ra, đưa đến Nghĩa địa (đất Cực lạc) an táng.

Trật tự đưa đám :

1. Bảng Đại Đạo.
2. Phướn Thượng Sanh.
3. Bàn vong, theo sau là Bàn đưa.
4. Đồng nhi tụng Kinh Đưa linh cữu, có đờn.
5. Vãng lụy nếu có.
6. Thuyền Bát Nhã chở linh cữu.
7. Tang quyến.
8. Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu nam nữ.

9. Tại nghĩa địa :

-Đọc Ai điếu (nếu có).

-Đồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và Chú Vãng Sanh 3 lần, khi dứt niệm câu chú Thầy 3 lần.

Giải tán.