1. Tổng quát về Cơ Bút.
ID026767 - Chương : 1. Tổng quát về Cơ Bút. 🖶 Print this Chương
Phần : II. Cơ Bút
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

1. Tổng quát về Cơ Bút.

Ngọc Cơ

Cơ Bút có hai nghĩa sau đây tùy theo trường hợp:

- Cơ Bút là Cầu cơ và Chấp bút.
- Cơ Bút là dùng cây Cơ làm ngòi bút cho các Đấng thiêng liêng viết ra chữ, tạo thành một bài văn dạy đạo.

 Cây cơ là dụng cụ làm bằng nang trúc hay nang tre, đan thành một cái giỏ nhỏ, đường kính chừng 3 tất, cao cũng chừng 3 tấc, bên ngoài bọc một lớp vải vàng, kết ngang trên miệng giỏ một cái cán làm bằng gỗ quí như giáng hương, mít nài hay cây dâu, mà đầu cán được chạm hình đầu chim loan (đôi khi chạm hình đầu rồng), giỏ cơ được úp xuống, cái cán nằm bên dưới, cán dài chừng 7 tấc, nơi gần chỗ đầu chim loan, khoan một lỗ thẳng đứng để gắn vào đó một cọng mây dùng làm cây bút viết ra chữ bóng trên mặt bàn.

Đó là Đại Ngọc Cơ dùng để viết ra chữ bóng.

Theo bí pháp, Đại Ngọc Cơ cấu tạo theo hình chùm sao hình bánh lái trong đó có ngôi sao Bắc Đẩu nên rất linh diệu.

Ngọc Cơ

(Đó là 2 loại Đại Ngọc Cơ dùng trong Đạo Cao Đài để cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Tiên Phật cao trọng tại Cung Đạo Tòa Thánh.

Tiểu Ngọc Cơ có hình giống Đại Ngọc Cơ. (nhưng nhỏ hơn và không chạm đầu chim loan)

Ngoài ra quí Chức sắc Hiệp Thiên Đài còn chế ra loại Tiểu Ngọc Cơ, không viết ra chữ bóng mà đầu cần cơ chỉ những vần mẫu tự cần dùng để sau đó ghép lại thành chữ, rồi thành câu và thành bài văn hay bài thi.

Hình Tiểu Ngọc Cơ có hình chữ T hoặc hình cái giỏ

Trước cái cần cơ, đặt bảng mẫu tự gồm đủ các mẫu tự theo vần Việt Nam, vẽ trên một cung tròn, hay đôi khi vẽ trên những ô vuông như bàn cờ tướng.

Bảng mẫu tự theo hình cung

Khi xưa, người ta còn dùng loại Tiểu Ngọc Cơ làm bằng miếng ván mỏng có hình quả tim giống như cái nút cơ, dưới tấm ván nầy, người ta khoét 3 lỗ nhỏ và gắn vào đó 3 hột đạn, để Ngọc Cơ di chuyển nhẹ nhàng trên mặt tấm kiếng phẳng, mà dưới tấm kiếng đặt bảng mẫu tự A Ă Â B C D Đ,.... có ghi sẵn các chữ: CÓ – ĐÚNG – SAI – KHÔNG - PHẢI, THĂNG, các số từ 1 đến 9, và các dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Tiểu Ngọc Cơ dùng để cầu các Đấng thiêng liêng bình thường để học hỏi giáo lý.

Tiểu Ngọc Cơ có hình quả tim (nút cơ)

Phân biệt Đại Ngọc Cơ và Tiểu Ngọc Cơ:

- Đại Ngọc Cơ có kích thước lớn hơn nhiều so với Tiểu Ngọc Cơ, đầu cần cơ có chạm hình đầu chim loan hay đầu rồng, Đại Ngọc Cơ viết ra chữ bóng nên không dùng bảng mẫu tự.

Bảng mẫu tự theo hình bàn cờ

- Tiểu Ngọc Cơ có kích thước nhỏ hơn nhiều so với Đại Ngọc Cơ, đầu cần cơ không có chạm hình gì hết, có tạo ra một mũi nhọn để cơ chỉ lên bảng mẫu tự. Tiểu Ngọc Cơ không viết ra chữ bóng, mà chỉ vào các mẫu tự để ráp lại thành chữ và thành câu.