2. Cách cầu bằng Huyền cơ.
ID026778 - Chương : 2. Cách cầu bằng Huyền cơ. 🖶 Print this Chương
Phần : III. Huyền cơ
Sách : Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2. Cách cầu bằng Huyền cơ.

Sau đây là cách thực hiện Huyền Cơ tại Chi Minh Lý (Tam Tông Miếu) do ông Âu Minh Chánh, Chủ trưởng Chi Minh Lý, tổ chức đạt kết quả tốt đẹp. (Trích trong quyển Huyền Diệu Cơ Bút của Thiện Trung).

“Ông Âu Minh Chánh có viết thơ nhờ một vị Giáo sư người Pháp ở Nancy truyền dạy cho ông phương pháp áp dụng Huyền Cơ (Pneumatographie). Sau ông cũng có nhờ một vị Pháp sư người Tàu truyền dạy thêm cho ông về cách cầu thỉnh Thần linh bằng Huyền Cơ, nhờ đó ông thu thập khá nhiều kiến thức để lập ra phương pháp cầu bằng Huyền Cơ, mô tả sau đây:

Huyền Cơ là một việc rất khó làm. Muốn thành công thì phải bền chí và cố công, lại cần phải ăn chay, tịnh tâm để cầu nguyện.

Trước hết nên đặt một cái bàn có đủ lễ phẩm: hương, đăng, hoa, trà, tửu, quả. Người Chủ đàn phải day mặt về hướng Bắc là nơi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự, lạy và vái như vầy:

Cung thỉnh cúi đầu đốt nén hương,
Khói bay nghi ngút thấu Thiên thương,
Kỉnh thành tấc dạ xin bày tỏ,
Nguyện thỉnh Tiên Ông đến bửu đường.

Vái rồi niệm như vầy:

Hương hoa thỉnh, hương hoa nghinh,
Tiên giá lâm, chí tâm qui mạng lễ.

Rồi cứ định trí và nguyện việc mình muốn, cho đủ 36 giờ. Một ngày phân ra làm 4 lần cầu nguyện, mỗi lần một giờ. Trong lúc cầu nguyện, phải rán kềm tâm trí đừng cho nó tưởng qua nhiều việc khác thì hết linh. Làm như vậy đúng 36 giờ mới nên khai đàn.

Lời chỉ bảo của vị Giáo sư người Pháp, dĩ nhiên bằng tiếng Pháp, được ông Trần Văn Quế dịch ra như sau:

Nancy, ngày 13 tháng 6 năm 1916.

Kính ông,

Để phúc đáp câu hỏi của ông, tôi xin gởi thơ nầy cho ông rõ:

Các đồng tử Huyền Cơ (Médiums pneumatographiques) thâu hoạch nhiều kết quả đặc biệt mà người ta không thể hy vọng thực hiện dễ dàng. Họ được các Đấng Thiêng liêng dạy bằng văn tự trực tiếp. Người ta gọi như thế là những Thánh giáo do tay các Đấng Thiêng liêng tự động viết ra, không phải có bàn tay của đồng tử xen vào đó phần nào cả.

Mặc dầu khỏi cần bàn tay của đồng tử viết, nhưng mỗi lần cầu, cần phải có người đồng tử có khiếu riêng biệt đứng ra chủ trương để cầu Thần linh.

Trước hết, đồng tử đem để sẵn một tờ giấy trắng cho Thần linh sử dụng. Muốn tránh sự lừa dối, phải đặt tờ giấy trắng ấy vào hộc tủ ghế bàn cách xa đồng tử, hay là bất luận chỗ nào mà đồng tử không thể với tay rờ mó tới được.

Sau đó một thời gian ngắn, trên tờ giấy trắng hiện ra dấu gạch, hoặc chữ một, hay là dòng chữ viết bằng một chất màu xám. Cách hiện tượng nầy là một triệu chứng hơn nhiều bằng cớ khác, minh xác có các vị thiêng liêng thị hiện hoàn toàn ở ngoài người đồng tử.

Lối cầu nầy không thể đem ra thí nghiệm giữa đám đông người vì nó không hạp với ý tọc mạch của phần đông công chúng.

Phải có những điều kiện: Tịnh tâm, nâng cao tinh thần, lại chỉ nên họp một số ít người cùng một tín ngưỡng và cùng đọc Kinh cầu nguyện mới mong đặng kết quả.

Đây là những món đồ dùng để thiết đàn:

1. Một cái đèn và một cặp đèn cầy.
2. Một cái bình chưng bông.
3. Một tờ giấy trắng.
4. Một chiếc đũa bằng đá nam châm hay bằng sắt có quet đá nam châm.
5. Một cái bàn và một tấm trải bàn trắng.
6. Hãy đặt bàn đèn ấy trong phòng thật kín, có xông trầm hương thơm.

Muốn tiếp xúc với một Thần linh nào chủ về vận mạng cõi đời nầy thì phải thỉnh cầu vị ấy theo các điều kiện đặc biệt về tinh thần như sau:

- Trong 15 ngày, đồng tử phải ở chỗ vắng vẻ, lặng lẽ, tịnh tâm, ăn ròng chay lạt và đem hết tư tưởng hướng về sự thỉnh cầu đó.

- Khi lập đàn, phải mặc lễ phục nghiêm trang. Muốn cầu Thần linh giúp đỡ mình thì phải cầu Kinh mới thấu các Đấng ấy. Kinh cầu, khỏi phải lựa thứ kinh của Đạo nầy hay Đạo khác, miễn là thứ kinh đó có phần cao thượng và đặng hạp với việc mình đương cầu.

Chúng tôi tưởng cách cầu mà đặng ứng nghiệm hơn hết, nhơn danh Thượng Đế cao cả, nguyện với Hộ Mạng Thần Quan, ta thấy rõ các vị Thần linh ở xung quanh chúng ta.

Tôi khuyên nên đọc câu nầy: “Thành khẩn Thượng Đế Chí Tôn ban pháp cho một vị Thiên Thần đến chỉ giáo cho chúng tôi.”

Rồi hãy chờ vị của mình mong mỏi đến.

Một việc quan trọng nhứt là cần giữ im lặng và tịnh tâm với một lòng mong muốn thiết tha và một ý chí cương quyết thành công. Tôi nói ý chí, chớ không phải dục vọng ít nhiều, thường bị gián đoạn bởi tánh lo nhiều việc. Ý chí phải nghiêm chỉnh, bền dai, vững chắc mà không vội vàng hấp tấp. Sự tịnh tâm phải nhờ có vắng vẻ, yên lặng, xa nơi phiền ba náo nhiệt, có thể làm xao lãng tâm trí.

Lắm khi, tuy là lập đàn đúng theo điều kiện mà ta thường không tiếp được chi cả, cả ngày đầu luôn nhiều ngày kế tiếp đó. Đừng hy vọng hễ lập đàn là đặng ban ơn ngay. Có nhiều đàn, cả năm và lâu hơn nữa không chừng, mới có Thần linh giáng.

Ký tên.

Sự thành tựu về Huyền Cơ được 2 lần và đến lần thứ ba, một tai nạn xảy ra làm chấm dứt sự thỉnh cầu bằng Huyền Cơ, để thay thế bằng Cơ Bút phổ thông.

* * *

Ông Âu Minh Chánh nhận được bức thơ của vị Giáo Sư người Pháp nói trên vào năm 1916. Đến sau, nhờ một vị Pháp Sư người Tàu chỉ dẫn thêm nên ông mới quyết định tập luyện Huyền Cơ theo lời hướng dẫn của vị Giáo Sư Pháp.

Công lao khó nhọc lắm mới được thành tựu. Kỳ thành tựu lần đầu tiên, có nhiều vị trí thức Tây học ít tín ngưỡng đến dự đàn. Đây là nói kỳ thành tựu thứ nhứt, là vì trước khi đặng kết quả, không biết bao nhiêu lần đã hỏng, mặt dầu người chủ đàn làm đủ các phép nói trên.

Khi lập đàn, có nhiều người dự đàn đứng chung quanh cầu nguyện, còn giữa đàn thì treo một cái bao thơ trên xà nhà thiệt cao, không ai có thể mó tay tới được, trong bao thơ đó có để sẳn một tờ giấy trắng, trên có dán hai đạo phù màu đỏ và mỗi người dự đàn ký tên vào đó để chứng chắc tờ giấy ấy không ai lén thay đổi được.

Ai muốn hỏi điều chi thì phải thành tâm, tập trung tư tưởng vào câu mình muốn hỏi chớ không nói ra lời. Mỗi người chỉ đặng hỏi một câu, không nên tưởng nhiều việc để tránh khỏi sự lộn xộn.

Chừng 10 hay 15 phút sau, ông Âu Minh Chánh mới bắc ghế lên lấy cái bao thơ xuống. Khi ông mở bao thơ ra thì thấy trên giấy đầy chữ viết, trước ghi câu hỏi rồi sau đó có bài thơ của Thần Tiên trả lời cho mỗi câu hỏi ấy. Nét chữ rất sắc bén, tinh xảo, viết bằng một chất xám, tựa như than hay thứ viết chì đậm.

Ai ai cũng lấy làm ngạc nhiên cho đó là một việc lạ thường mầu nhiệm, xưa nay chưa từng có, nên lên những bằng chứng cụ thể rằng có Thần Tiên trong cõi vô hình và Thần Tiên biểu hiện phép mầu để đáp ứng thiện nguyện của nhơn sanh, không còn ngờ vực gì nữa.

Mỗi người tiếp nhận lời Thần Tiên dạy bảo đều phấn khởi vui mừng, lòng thêm tín ngưỡng bội phần.

Đàn thứ nhứt, . . . Đàn thứ nhì, . . . đều kết quả mỹ mãn. Đến đàn thứ ba thì xảy ra tai nạn sau đây:

Khi ông Âu Minh Chánh bắt ghế lên vói lấy bao thơ treo trên cao, vừa mó tay tới thì bị điện giựt kinh hồn. Ông xuống nghỉ một lát để đọc thêm kinh cầu nguyện, rồi ông cũng cố gắng đứng lên lấy bao thơ, mở ra thì thấy có một câu đầu và một chữ ở đầu câu thứ hai, kế đó là một đường gạch kéo dài xuống để chấm dứt.

Có người phỏng đoán rằng: Đó là Thần Tiên viết chưa xong, điển đang còn mà ông Âu Minh Chánh vội lấy gấp bao thơ nên bị điển giựt mạnh và Thần Tiên chưa cho trọn bài.

Sau kỳ đàn đó, ông Âu Minh Chánh lập đàn cầu với Cơ Bút phổ thông thì được Ơn Trên khuyên: Không nên thường dùng Huyền Cơ, vì theo phương thức nầy điển Thần linh giáng rất mạnh, nếu sau nầy ai phạm phải như thế thì có thể mất mạng.

Cho nên từ đó về sau, Thần Tiên dạy phải dùng Đồng tử và Ngọc cơ mà tiếp điển theo lối phổ thông.”