8. Liễu Nhứt Chơn Nhơn.

Tiên tri của Liễu Nhứt Chơn Nhơn (Tôn Tẫn):

Đêm 5-7-Nhâm Thìn (dl 24-8-1952)
Phò loan: Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.

LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN

Địa hoàng chuyển biến đổi dư đồ,
Diệt tận văn minh của Đạo Tô.
Phân đảnh Á Âu chia Bắc hải,
Lập triều Anh Mỹ đóng Tây đô.
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc,
Đế Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thắng bại một trường lưu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định xa thơ.

Chào chư Thánh, các em nam nữ.

Để tỏ một vài lời bí ẩn của cơ đời và lẽ Đạo, sau nầy sẽ đem ra bàn luận chơi.

Hiện giờ nầy, ván bài Việt Nam tới giai đoạn “Thừa nguy Việt mới định xa thơ” rồi đó, mà nó phải đi đến đường lối nào nói nghe thử?

Bạch: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đã luận biện thì luận, chớ có hỏi ra sao thì khó coi lắm.

Bạch: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Đã đành, nhưng phải nói thử coi chớ.

Bạch: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chưa phải vậy đâu. Nói như thế nầy mới hợp pháp hóa: Phải có một trận thứ ba mà bao nhiêu cũng đem toàn lực ra Thái Bình Dương để kình địch, rồi 24 giờ mới ngã ngũ ra sao, chờ kết luận.

Nếu đánh Nga thì còn ngăn biển Bắc Hải, còn đánh Mỹ thì có Đại Tây Dương, còn đánh Anh thì có biển Manche, còn chú Lùn thuộc về Đông Á.

Chừng ấy Thái Bình Dương là cơ khí chận đường tiến thối của các cường quốc mặc sức tranh hùng. Khi binh kiệt thì chỉ cậy nơi vùng Đông Á tiếp cứu. Cười . . . . tiếp lương.

Chừng ấy ai đói khát phải quị lụy, mình làm nghĩa. Còn bên ấy lại do nguyên tử, khinh khí thì còn đâu chi độ binh nhung.

Chỉ còn Đông Á là tránh nạn ấy được do có Thái Bình Dương ngăn hộ nên mới ra tay tế độ, là “Thừa nguy Việt mới định xa thơ” là lúc nầy gần rồi.

Thôi, nói ít vậy. Kiếu. THĂNG.