6.- Đức Quyền Giáo Tông
ID027083 - Chương : 6.- Đức Quyền Giáo Tông 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

6.- Đức Quyền Giáo Tông

6. Phạm nghiệp, ngày 30-7-Ất Hợi (dl 28-8-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Thế.

QUYỀN GIÁO TÔNG

Ê ! Tụi bây luận nhiều điều hay quá !

. . . . . . . . . . . . . . .

Chớ ai cà !Tao đợi bây nãy giờ. Luận lão võ rồi nói chuyện đời chơi. Ê, coi chừng tao cho bài mắc đa !

Cơ quan chuyển thế là gì ? Cái ảnh hưởng của cơ quan ấy đối cùng quốc dân xã hội mình ra sao ? Mấy em phải biết thiệt chắc mới có can đảm mạo hiểm cùng Đạo và hội hiệp tâm lý làm một thì sự kết quả mau chóng và mỹ mãnđặng.

Qua tưởng sự phản khắc sanh lẽ nghịch thù của Qua đã chịu buổi nọ với TRANG, TƯƠNG, THƠ, HẬU, DIÊU, CƯ và nhiều em khác nữa thì chẳng do đâu khác hơn là phương diện hành động bất đồng, lẻ loi tâm đức.

Vậy muốn trừ hại ấy, chỉn có một phương là cố tâm tìm sự thật của tâm lý mỗi người, rồi tương thân tương ái với nhau mới đặng.

Mấy em nên nghĩ đến điều cần yếu nầy là dầu cho số con cái của Chí Tôn là bao nhiêu, nếu thoảng đặng hòa thuận nhau hay là nghịch lẫn, chỉ do nơi khuôn viên gương mẫu của mấy em mà thôi.

Qua nhớ lại rằng, có một phen Qua để lời ước vọng rằng: Nếu toàn hết Hội Thánh thay vì lo tư danh tư lợi cho mình, ráng nâng cao giá trị của kẻ cầm giềng mối thì mới thắng đặng cường quyền, trừ bạo ngược.

Ê Tép ! Em thấy bằng cớ rõ ràng rằng: Noi cơ quan loạn đạo mà nhiều kẻ đồ mưu tự lập lấy mình, y như lời Tôn Sơn Chơn Nhơn lấy Hoa triều mà tỷ thí. Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, chỉ mong mỏi tìm quyền.

Mấy em ở Hiệp Thiên Đài là tay bố thí quyền hành, chớ không phải tay lượm mót. Lập nên cho người chớ chẳng vì người sắm cơ thể hay cho Đạo mà không tùng Đạo. Ấy là cơ bí mật quyền lực vô biên của mấy em.

Hộ Pháp, xin để trọn tâm suy nghĩ điều nầy thì lưỡi gươm huệ của em còn bén, còn hay hơn nữa.

Ê ! Khi nào tao thiệt rảnh, sẽ đến thuật lại những điều tao thấy nơi cảnh Hư linh cho bây nghe kẻo bây nói thằng già nầy về vô ích.

THĂNG.


(Tép : Đức Quyền Giáo Tông gọi thân mật Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh).