7.- Thượng Trung Nhựt
ID027084 - Chương : 7.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

7.- Thượng Trung Nhựt

7. Phạm nghiệp, ngày 1-8-Ất Hợi (dl 29-8-1935)

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Chào mấy em.

Mấy em sao không ở Tòa Thánh cầu Kinh, lại về ngoài nầy ?

Hộ Pháp bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chưa. Còn Kinh Phổ Hiền, Kinh Từ Hàng và Kinh Nhiên Đăng.

Hộ Pháp bạch : - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Mấy vị Phật không giáng nơi nào khác hơn Tòa Thánh. Trễ rồi, thôi thì nghỉ đặng hai em dưỡng thần, song đừng chơi quá đa nghe. Còn nhiều, song bây giờ đây có ba vị ấy là cần kíp vì là phép siêu hồn.

Tám! Mấy Bà Diêu Trì biểu em nán đợi đặng cho Kinh, rồi họ sẽ tái giáng. Cười . . .

Giỏi chọc hoài, có Thánh Màng theo Qua muốn giáng cơ nói chuyện. Qua ngày mai sẽ có mặt trong lúc cho Kinh.

Kiếu mấy em.

THĂNG.


(Đức Quyền Giáo Tông gọi thân mật Đức Phạm Hộ Pháp là Tám, vì Đức Phạm Hộ Pháp thứ tám trong gia đình).

TÁI CẦU :

PHẠM VĂN MÀNG

Thưa, chào Sư phụ và Sư thúc, cùng quí vị Thiên phong.

Thưa Sư phụ,

Anh Tư Nhượng hôm nọ Thiên thơ không định cho anh đi Giáo Thiện, không cho bắt thăm. Nay con thấy không cho anh đi vì bịnh hoạn thì tội nghiệp lắm, xin Sư phụ làm ơn cho anh hành đạo ở Vũng Tàu Bà Rịa thì có thế đặng anh hứng hải khí dưỡng bịnh luôn. Còn đi Sóc Trăng thì để cho anh Tám Viện đi.

Sư phụ nói lại dùm rằng, con có gặp Chị Tư, người hứa rằm tháng mười sẽ xin phép giáng cơ thăm viếng anh và các bạn Phạm Môn, anh Sáu và Bảy, anh Tư, em Thọ. Xin phép Sư phụ cho mấy em nhập chánh danh kỳ nầy.

Con tiếc vì không hình hài giúp sức Sư phụ trong buổi khó khăn nghèo cực nầy. Lụy . . . .

Mấy anh nhớ trước khi đi Giáo Thiện, cầu em giáng cơ chuyện vãn đôi điều nghe.

Cám ơn Sư phụ và Sư thúc.

THĂNG.