11.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027088 - Chương : 11.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

11.- Bát Nương Diêu Trì Cung

11. Thánh địa Bạch Vân, 20-8-Ất Hợi (dl 17-9-1935).

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

- Ai đây há ? - Bát Nương. Cười... Không biết em vô duyên thế nào mà nhiều người cừu hận quá !

À ! Em tưởng tại nơi một bạn quần thoa khó sánh tài tu mi nam tử nên mới ra tình lãnh đạm chăng? Có người sợ với lỗ miệng mà thôi.

Thi nè ! Ối mà khoan đã, hễ xướng thì có họa, chớ một mình lãnh vai đào kép thì vui chi phòng thi phú chớ ! Cười . . . Anh Nhàn Tịnh đâu ? Em còn nhớ mài mại ông Cử buổi nọ. Ôi ! Lịch sự chi cái khăn mà sửa soạn anh. Em hỏi anh chịu giúp em một việc không ? Không chi khó.

Nhàn Tịnh bạch : - . . . . . .

- Duy coi chừng giùm mấy ông Cử làm thi họa bài của em đừng trốn mà thôi. Cười . .

THI:
Luợc trận thử xem mặt thiện tài,
Để coi ai dở với ai hay.
Năm xe kinh sử đưa rồng Hớn,
Ba lược thi văn chiến hổ bài.
Niêm luật Châu đề chờ khảo lịnh,
Quyển chương Tấn pháp đợi hùng oai.
Nhập vi cử sởi bao nhiêu mặt,
Đến trước Bát Nương chiếm võ đài.

THĂNG.