13.- Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027090 - Chương : 13.- Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

13.- Bát Nương Diêu Trì Cung

13. Thánh địa Bạch Vân
Ngày 24-8-Ất Hợi (dl 21-9-1935), Lúc 23 giờ.

1ère séance:

BÁT NƯƠNG

Em chào mấy anh. Có Lục Nương và Anh Què.

Cười . . . Á ! Khí ạ ! Chị thấy người ta ăn gian em nên đến hỏi em muốn làm Giáo Sư không ? Chị lo cho. Cười . . Thằng ham chức quá phải chơi ! Cười . . Đây em mới hỏi Đức Hộ Pháp, vậy chớ anh cầu phong cho ai lên chức Giáo Sư nam ?

Đức Hộ Pháp : . . . . . . . . . . . . . .

- Phải. Còn nữa ? . . . . . . . . . . .

- Phải. Nghĩa là anh đã xin cho 3 người, duy có Từ Huệ bị bác, còn 2 người kia đặng chớ ? Vậy thì mấy anh cả tiếng kêu em Khí và chị Huê là Giáo Sư giùm coi.

Phong Chí : . . . . . . . . . . . .

- Cười . . . Nè anh Gió, tôi không cầu anh nghe không.

- Em Hiển, Qua mừng cho em đó. Em muốn kẹo phải không ? Ở quì đó em.

Thi nè :

Quen chiều non nước lúc xuân xanh,
Tên tuổi đài mây đã sẵn dành.
Lộc thế rẻ mùi chê mặn lạt,
Ơn Trời nên phận gắng đua tranh.
Lẫy lừng cánh hộc xông trường võ,
Đầm ấm duyên loan để chí thành.
Vùng vẫy võ môn qua mấy cấp,
Soi tâm đêm quạnh phó Trường Canh.

Em nhớ lời chị dặn, gắng trọn trung trọn hiếu nghe !

2ème séance :

QUYỀN GIÁO TÔNG

Cười . . . Lão Què của Bát Nương.

Qua chào hết mấy em.

Qua mừng cho cả mấy vị tân phong.

Thôi, đứng dậy. Qua lấy làm hân hạnh đặng hội hiệp cùng mấy em. Qua tưởng từ thử đến giờ, chúng ta đã cạn lời mật thiết cùng nhau, nên không có chi trọng hệ phòng thố lộ thêm nữa.

Hộ Pháp bạch: - Về mặt chánh trị của Đạo ?

- Về Tòa Thánh.

- Vâng.

Qua nhượng bút cho Lục Nương kẻo người đợi.

3ème séance:

LỤC NƯƠNG Diêu Trì Cung

Em Hương Nhâm xin chi nữa ? Em ráng làm Đạo, có chị phò hộ. Cười . . .

Hộ Pháp bạch : . . . . . . . . . . . . .

- Cười . . . Em xin vâng.

Trường công đã vững tuyển hiền tài,
Thống nhứt quyền hành ở một tay.
Lượn sóng xu danh khi đã lặn,
Câu tiên độ thế đã cao bay.
Cầm gươm huệ chiếu thanh đường tục,
Nắm kiếm phong vân diệt cảnh đài.
Lũ kiến chòm ong xa cửa Đạo,
Chỉ lo định vị các tôi ngay.

Em tưởng mấy anh hiểu hết, vì văn không cao.

THĂNG.