20.- Thượng Trung Nhựt
ID027097 - Chương : 20.- Thượng Trung Nhựt 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

20.- Thượng Trung Nhựt

20. Hộ Pháp Đường
Ngày 17-10-Ất Hợi (dl 12-11-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

1ère séance :

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua đây mấy em.

Qua mừng mấy em. Cha chả vui quá !

Ê ! Vĩnh, em giỏi quá ! Đức Giáo Tông vui mừng chẳng cùng. Ngài nhắn lời nói với Hộ Pháp rằng : Từ đây Ngài có thế cầm giềng mối Đạo với quyền lực thiêng liêng rồi và căn dặn đừng ái ngại âu lo chi hết.

Mấy em, Qua thấy một điều ngộ lắm. Hôm Tiểu Tường của Qua, mà Qua quên lửng. Đương ở chơi nơi Bắc Đẩu Cung gặp Hi Di mời cờ tướng. Mấy em phải biết rằng, hễ thứ nhựa ấy mà gặp chút ghiền nầy thì là nuốt. Qua đả với ổng bốn bàn, ôi thôi thua cả bốn. Qua đang sửa soạn gầy trận thứ năm thì có Diệu Quang đồng tử đem nguyện hương đưa ngay lỗ mũi qua, Qua mới nhớ rồi lật đật nhắc cò cò xuống.

Ôi thôi ! Qua thấy mấy em bày binh bố trận, Qua mừng hết sức !

Hôm nọ, à để Qua nhớ chắc coi bữa nào, ngày 20 tháng 7, Qua có gặp Thầy. Ý ! vụ nầy nói lại đây bây mê rồi sanh bậy bạ, thôi tao nín.

Nè Hộ Pháp! Em nhớ ngày mai nầy phò Đại Ngọc Cơ cho Đức Lý Giáo Tông giáng thăm em nghe.

Qua đi kêu giùm Bát Nương cho.

Qua chào em Giáo Hữu Hương Vàng.

THĂNG

2ème séance :

BÁT NƯƠNG

Em chào mấy anh.

Cười . . . Đứng dậy mà.

Nhị Ca ! Cả Diêu Trì Cung đều mừng cho danh thể Hiệp Thiên Đài, nhứt là Phật Mẫu thì hơn hết, nên vội vàng tư mật ý qua Thái Thượng Lão Quân cám ơn người đã đệ ý chí vào Ngọc Hư Cung lúc trước.

Em nên dặn anh nhớ bài thi của Lịnh Mẫu gởi cho anh buổi nọ đa nghe.

Anh cứ do nơi Đức Lý Giáo Tông mà cầm quyền trị thế thì sẽ đắc thắng, chẳng chi phòng ngại.

Nghe bài thi nầy và giữ y nguyên sở vọng của anh thì nên việc cả.

THI:
Cầm mối Thiên thơ đã phải hồi,
Định an hoàn võ một mình thôi.
Xô non tuy chẳng tài ông Bá,
Dựng núi đã hay phép chú Hồi.
Thẳm thẳm ngàn trùng kìa Ngọc các,
Vơi vơi muôn dặm ấy Thiên lôi.
Chuyển luân cơ tạo quyền dự trữ,
Nương phép thiêng liêng gánh nghiệp Trời.

- Ngâm đi ông Phật mập.

Mấy đứa em nhỏ đợi chị, lễ Giáng sanh mới cho kẹo.

THĂNG.