21.- Cao Thượng Phẩm
ID027098 - Chương : 21.- Cao Thượng Phẩm 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

21.- Cao Thượng Phẩm

21. Hộ Pháp Đường, 18-10-Ất Hợi (dl 13-11-1935)
Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo

1ère séance :

(Đức Lý Thái Bạch giáng cơ : Bài 169 trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II hợp nhứt).

2ème séance :

Cười . . . Một cái cơ mà hai người giành.

CAO THƯỢNG PHẨM

Anh Thượng cứ giữ tánh xấu vậy hoài ! Người ta ít khi giáng mà cũng không nhượng à !

- Hộ Pháp ! Mừng ! Mừng ! Mừng !

- Từ đây mấy chú kép Hiệp Thiên Đài nếu không biết thừa thế thì dại lắm !

Nè Hộ Pháp ! Em nghĩ coi nầy lúc còn tại thế chịu mang xác phàm mà chưa hề để tâm nói lén người thay, huống ngày nay đã qui Tiên vị, có đâu như vậy.

Bạn nên coi văn từ, lời nói có giống chi Qua hay không ? Vậy xin bạn đừng lên án mà không minh tra thì mất công bình của ông Hộ Pháp đa nghe.

Hộ Pháp : - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Giống đâu mà nói bướng, giống chú Nghĩa chớ ! À ! Cô Tư, nhớ khi nọ tôi có buộc Cô minh thệ với con Tám hay chăng ?

Cô Tư : - Dạ có.

- Do đấy thì yên nghe. Còn Anh Ba, ôi thôi ! đừng nói nữa, nhứt là má bị tay anh mà thất Đạo mà chớ.

. . . . . . . . . . . . . . . .

- Ừ, ngã thảm phải lo điều độ lại nghe. Đường nên trước mặt, liệu mà tính phận mình, đừng nghe ai hết. Tôi giận có cái lảng trí đó hoài, hiểu không ?

THĂNG.

3ème séance :

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Qua đây mấy em.

Ê ! Họ Cao hay cự nự quá ta ! Cười . . .

Cha chả, mấy em lúc nầy đàng hoàng quá !

Hôm qua, Qua tính lui, họ Cao mời ở lại hội. Qua nghe lời, nên mới thấy đặng sự tấn bộ của mấy em. Qua để lời khen hết thảy.

Hộ Pháp : - Anh có dự hội không ?

- Có, đặng đá đít thằng Tép chơi chớ. Qua thấy triều đình họ Phạm đông đảo hơn họ Lê, Qua mừng quá !

Ê Tép ! O bế nhựt trình đặng kiếm ăn mầy !

THĂNG.