25.- Diêu Trì Kim Mẫu
ID027102 - Chương : 25.- Diêu Trì Kim Mẫu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1935-1941
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

25.- Diêu Trì Kim Mẫu

25. Đêm mùng 1-giêng-Bính Tý (dl 24-1-1936)

DIÊU TRÌ KIM MẪU

THI:
Từ Mẫu xem qua bắt động lòng,
Tình thương vô tận, đứng ngồi, trông.
Sớm chiều tựa cửa chờ tin nhạn,
Ngày tháng nương hiên đợi bóng hồng.
Lắm lúc ngậm ngùi bầy trẻ dại,
Đòi phen nhắc nhở đám con Rồng.
MẸ già thổn thức nào an dạ,
Đổ lụy vì đâu vắng ẵm bồng.
*
Ẵm bồng nhớ bầy con vắng dạng,
Ngồi, đứng, trông tin nhạn mỏi mòn.
Sớm chiều tựa cửa trông con,
Chẳng hay con trẻ vuông tròn phận chưa ?
Buồn than thở khi trưa lúc tối,
Quặn chín chiều ruột rối vò tơ.
Công danh lòng trẻ đợi chờ,
E khi mến tục hững hờ nhà Huyên.
Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,
Chắc phen nầy MẸ đã gặp con.
Bỏ hồi cách trở nước non.
Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành.