30.- Victo Hugo

30. Thánh Thất Chợ Lớn
Ngày 7-6-Bính Tý (dl 24-7-1936).
Phò loan: Sĩ Tải Hiển - Sĩ Tải Kiết.

VICTOR HUGO

Lão chào hai em. Je me suis Victor Hugo.

Maintenant je veux parler en Annamite, parce que vous deux Kiết et Hiển, vous êtes faibles en fran- çais. Pardon messieurs.

Lão nãy giờ muốn dùng Pháp văn hầu tỏ vẻ đôi điều nhưng không tiện. Vậy Lão dùng quốc âm gọi rằng thông dụng nghe.

Lão kính lời thăm Đức Hộ Pháp.

Lão mừng cho Ngài đủ mưu thủ thắng kế hề của TƯƠNG kỳ nầy. Cười . . .

Ôi ! Thương cho cái xác của TRANG đã cứng đơ trong hòm mà còn phải bị hành tội giữa chúng sanh, trước khi vào nằm nơi Thánh địa.

Mấy em thấy hình phạt tại thế chưa hử ? Ấy là đỡ đa ! Nếu không vậy, về luật Thiên điều làm sao chịu cho thấu em !

Lão tức cười quá ! Người làm sao mà lỳ đến thế ! Non nước nầy mà người ta chưa chịu lột lốt hề, còn mang râu diễu gượng, rồi đây thương hại giùm cho người giữa đám dêu hệu còn ngủ gục kia, mới dỗ chúng nó cách nào cho yên, mấy em nè !

THĂNG.